Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Sz 351/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-07-01

co do osoby zobowiązanego nie uznał twierdzeń spółki, że nie prowadziła żadnej ewidencji, kart pojazdu wykorzystywanych przez inne osoby, zwłaszcza, że użyte w zarzutach...
parkowania pojazdu marki [...] nr [...] w okresie od dnia [...] r., W dniu [...] r. 'K' spółka z o.o. wniosła zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego...

VII SA/Wa 2586/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-22

o niepełnosprawności - gdy pojazd zaparkowany będzie w miejscu wyznaczonym dla pojazdów oznaczonych kartą parkingową, a na każdym ogólnodostępnym miejscu postojowym - posiadanie karty...
N+ wydawanej przez Zarząd Dróg Miejskich i ich wyłożenie za przednią szybą pojazdu samochodowego,., G. S. takich kart nie posiadał. Wobec powyższego parkując pojazd...

II SA/Sz 951/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-12-19

Prawo o ruchu drogowym; dowód: dyspozycja usunięcia pojazdu - karta 21 akt administracyjnych). Zastrzeżeń co do takiego trybu usunięcia z drogi pojazdu i umieszczeniu...
, [...] r. o przejściu na rzecz Skarbu Państwa samochodu - karta 11 akt adm.). Zauważyć również należy, że także częściowe rozliczenie za okres dozorowania ww. pojazdu zostało...

II SA/Sz 950/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-11-29

lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia (vide: art. 130a ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym; dowód: dyspozycja usunięcia pojazdu nr [...]- karta...
- karta 10 akt adm.). Zauważyć również należy, że także częściowe rozliczenie za okres dozorowania ww. pojazdu zostało dokonane przez Drugi Urząd Skarbowy z Przedsiębiorstwem P...

II SA/Sz 953/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-11-29

: Dyspozycja Usunięcia Pojazdu nr[...] - karta 21 akt administracyjnych). Wątpliwości co do takiego trybu usunięcia z drogi pojazdu i umieszczeniu go na parkingu prowadzonego...
., które nie zostały odebrane w ciągu 6 miesięcy (dowód: pismo z dnia [..] r., karta 2 akt adm.)., Fakt realizowania przez przedsiębiorstwo P. zadań wynikających z ww. przepisów...

II SA/Sz 868/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-12-29

. pojazdu przez Skarb Państwa w związku z jego nieodebraniem przez właściciela w ustawowo określonym terminie, wydał Naczelnik Urzędu Skarbowego w dniu [...] r. (karta [...] akt...
pojazdu oddala skargę. Pismem z dnia [...] r. 'R' Spółka z o.o. wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego z żądaniem przyznania wynagrodzenia za przechowanie pojazdu marki...

II SA/Sz 861/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-12-29

z jego nieodebraniem przez właściciela w ustawowo określonym terminie, wydał Naczelnik Urzędu Skarbowego w [...] w dniu [...] r. (karta [...] akt administracyjnych)., Kwestią...
pojazdu oddala skargę. Pismem z dnia [...] 'R' Spółka z o.o. wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w [...] z żądaniem przyznania wynagrodzenia za przechowanie pojazdu...

II SA/Sz 860/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-12-29

w ustawowo określonym terminie, wydał Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w S. w dniu [...]r. (karta [...] akt administracyjnych)., Kwestią wymagającą przesądzenia w sprawie...
pojazdu oddala skargę. Postanowieniem z dnia [...] r. nr [...]Dyrektor Izby Skarbowej działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 i art. 123 w związku, z art. 144 ustawy z dnia...

II SA/Sz 954/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-12-05

miesięcy (dowód: pismo z dnia [...]r., karta 2 akt adm.)., Fakt realizowania przez stronę skarżącą zadań wynikających z ww. przepisów, jak i Zarządzenia Prezydenta Miasta...
A. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wynagrodzenia za dozór pojazdu I. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające...

II SA/Sz 952/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-12-05

miesięcy (dowód: pismo z dnia 24.06.2007 r. - karta 4 akt adm.). Pismo to jednoznacznie wskazuje, że było ono sporządzone w ramach spełnienia obowiązku wynikającego z § 7...
A. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wynagrodzenia za dozór pojazdu I. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające...
1   Następne >   +2   +5   7