Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

II SA/Kr 1398/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-28

własność syna, a skarżąca ma w nim ustanowione prawo dożywocia. Potwierdziła również, że gospodarstwo domowe prowadzi sama. Nie posiada rachunku bankowego. Nie posiada pojazdów...
, nie była też w stanie w krótkim 7-dniowym terminie dostarczyć wymaganych dokumentów. Wskazała także iż jest osoba niepełnosprawną. Do sprzeciwu dołączyła dokumenty: kartę informacyjną...