Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Wa 281/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-03-17

z tych decyzji był, wynikający z art. 72 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym -Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 - obowiązek posiadania karty pojazdu...
., Wniosek o zwrot zawyżonej opłaty za wydanie karty pojazdu skarżący wniósł 5 grudnia 2005 r., natomiast z przywołanego artykułu 52 § 3 u.p.p.s.a. wynika, ze powinien...

III SA/Wa 2972/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-17

... sierpnia 2005 r. nr ... w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu 1) stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji...
... zł, jako zawyżonej opłaty za wydanie karty pojazdu, jaką obowiązany był uiścić w związku z rejestracją samochodu osobowego w dniu 31 maja 2005 r. W uzasadnieniu wniosku...

III SA/Wa 2788/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-06-21

niejawnym sprawy ze skargi K. L. na decyzję Starosty Powiatu W. z dnia [...] września 2005 r. nr [...] w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu p o s t a n a w i a 1...
), ani zastosowania zasad ogólnych właściwości i postępowania w sprawach pobierania opłat za wydanie karty pojazdu, lub też modyfikacji tych zasad., Zważywszy na obowiązującą...

III SA/Wa 2787/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-01-30

niejawnym sprawy ze skargi A. O. na inną czynność z zakresu administracji publicznej Starosty Powiatu W. w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu postanowił...
- za pośrednictwem Starostwa Powiatu W. - na pobranie przez Starostę Powiatu W. opłaty za wydanie karty pojazdu., Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 14 października 2005 r...

III SA/Wa 2722/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-02-15

za wydanie karty pojazdu postanawia: odrzucić skargę Na podstawie zarządzenia sędziego sprawozdawcy z 30 grudnia 2005 r. skarżący został wezwany w dniu 5 stycznia 2006 r...

I SA/Bk 346/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-08-28

Europejskiej. Na podstawie karty pracy kierowcy stwierdzono, że terenie Luksemburga [...] marca 2014 r. zatankował on do pojazdu 1003 l paliwa., W wyniku przesłuchania...
. W przypadku ww. pojazdu, na podstawie karty pracy kierowcy i listy tankowań, stwierdzono, że po powrocie na teren zakładu [...] marca 2014 r. kierowca J. R. zatankował...

I SA/Bk 331/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-08-28

Unii Europejskiej. Na podstawie karty pracy i listy tankowni stwierdzono, że terenie Luksemburga kierowca 1 października 2014 r. zatankował do pojazdu 686 l paliwa...
dotankowują pojazdy do pełna. W przypadku ww. pojazdu, na podstawie karty pracy kierowcy i listy tankowań, stwierdzono, że po powrocie na teren zakładu [...] października 2014 r...

I SA/Bk 327/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-08-28

. Na podstawie karty pracy i listy tankowni stwierdzono, że terenie Luksemburga kierowca [...] maja 2014 r. zatankował do pojazdu 1207 l paliwa., W wyniku przesłuchania świadka D. G...
. pojazdu, na podstawie karty pracy kierowcy i listy tankowań, stwierdzono, że po powrocie na teren zakładu [...] maja 2014 r. kierowca J. R. zatankował 794 litrów oleju...

I SA/Bk 108/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-04-09

Europejskiej. Na podstawie karty pracy kierowcy oraz listy tankowań stwierdzono, że w dniu 8 kwietnia 2016 r. na terenie Luksemburga kierowca zatankował do pojazdu 1102 litry...
. Na podstawie karty pracy kierowcy oraz listy tankowań ustalono, iż w dniu 8 kwietnia 2016 r. na terenie Luksemburga zatankowano 1102 I paliwa. W dniu 18 kwietnia 2016 r...

I SA/Bk 489/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-12-01

. realizowano usługi transportowe na terenie Unii Europejskiej. Na podstawie karty pracy kierowcy oraz listy tankowań stwierdzono, że na terenie Francji kierowca w dniu 28.04.2017...
do 29 l paliwa silnikowego przeznaczonego do użycia podczas transportu w pojeździe o nr rej. [...]., W rezultacie, decyzją z [...] lutego 2021 r. Naczelnik Urzędu...
1   Następne >   +2   +5   8