Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

I FSK 605/15 - Wyrok NSA z 2016-12-21

i służy do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W posiadanej karcie pojazdu tego samochodu w poszczególnych rubrykach określono:, - rodzaj i przeznaczenie...
(...)., Jak stanowi art. 72 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy - rejestracji dokonuje się na podstawie karty pojazdu, jeżeli była wydana., W myśl art. 77 ust. 1 tej ustawy - producent...

I SA/Po 753/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-17

i służy do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W posiadanej karcie pojazdu tego samochodu w poszczególnych rubrykach określono:, - rodzaj...
miejsc (5) jest określona w dokumentach wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Takimi dokumentami wydanymi dla posiadanego samochodu są: karta pojazdu, świadectwo...

I SA/Łd 448/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-19

V (van). Z dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu wynika, że jest to samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t. Samochód posiada jeden rząd siedzeń...
działalności gospodarczej wynika przede wszystkim z jego konstrukcji. Z dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu wynika, że pojazd posiada 3 miejsca (siedzenia), łącznie z miejscem...

III SA/Wa 9/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-30

przez klienta wszelkich czynności związanych ze sprzedażą, przekazywane są oryginały dokumentów sprzedażowych tj. faktura, karta pojazdu, zapasowe kluczyki itp. Pojazd zostaje...
przez strony transakcji i kartą pojazdu (ewentualnie innymi dokumentami niezbędnymi do nabycia i zarejestrowania pojazdu). Prawo własności przedmiotu przenoszone...

III SA/Wa 742/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-07

wydania samochodu klientowi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Sam fakt wystawienia faktury i jej przekazania klientowi, a także wydanie karty pojazdu celem...
klientów indywidualnych - przed fizycznym wydaniem pojazdu, klient otrzymuje fakturę dokumentującą sprzedaż samochodu oraz kartę pojazdu. Na podstawie otrzymanej faktury klient...

I SA/Po 698/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-02-06

do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielone elementy pojazdu. Z dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu, wynika, że pojazd posiada 2 miejsca (siedzenia), łącznie...
jak i obecnie, skarżąca wykorzystuje samochód wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług., Przedmiotowy samochód jest pojazdem...

I SA/Lu 590/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-01-05

, karty pojazdu oraz wyrejestrowanie pojazdu,, -opłata za egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką,, -opłata ta za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego...
za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pojazdem samochodowym,, -opłata za wydanie karty wędkarskiej,, -opłata pokrywająca koszt wydania...

I SA/Bd 108/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-03-22

tego Wnioskodawczyni nie mogła dokonać osobiście, gdyż nie posiadała kart pojazdów, które znajdowały się u właściciela pojazdów, dowód został wydany, ale bez wpisu, VAT-2...
gospodarczą. W posiadanym świadectwie zgodności WE, uzyskanym od producenta pojazdu oraz oświadczeniu o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji...

I SA/Sz 713/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-02-03

osobowy'. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu samochodowego, wynikająca z dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu to 2385 kg., Podatnik prowadzi małą firmę - obecnie zatrudnia...
(w tym czynsz inicjalny) w okresie wykorzystywania pojazdu wyłącznie do celów prowadzenia działalności opodatkowanej,, - uznania czy używanie przez podatnika pojazdu...

I SA/Po 499/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-04

kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielone elementy pojazdu. Z dowodu rejestracyjnego oraz karty...
., Przedmiotowy samochód jest pojazdem, który zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm. - dalej...
1   Następne >   +2   +5   +10   18