Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

III SA/Kr 141/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-02-28

prawidłowo ustalony., Skarżąca w toku postępowania sadowego przedłożyła liczne dokumenty (listy środków trwałych , dowody rejestracyjne pojazdów , karty pojazdów...
, dlatego - w ocenie organu - nie doszło do naruszenia zasady równomiernego obciążenia w sytuacji , gdy skarżący łącznie posiada 35 sztuk różnego rodzaju pojazdów...

II SA/Ol 908/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-02-22

o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i art. 18 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz art. 10 Karty Praw Podstawowych Unii...
i Podstawowych Wolności i art. 18 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz art. 10 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej., - art. 208 ust. 1 i 210...

II SA/Sz 667/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-02-24

;, - art. 9 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i art. 18 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz art. 10 Karty Praw Podstawowych...
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, art. 18 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz art. 10 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej...

IV SA/Wr 178/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-06

dokumentacja w postaci Historii Choroby z W. Centrum Ortopedii i Chirurgii Urazowej z P. (27 lipca - 3 sierpnia 2001 r.). karta informacyjna leczenia szpitalnego (15 czerwca...
organu II instancji brały pod uwagę całość zebranej dokumentacji, w tym karty informacyjnej z leczenia szpitalnego i leczenia ambulatoryjnego., Uzasadnienie skargi...

II SA/Bk 316/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-06-14

samochodowa, kierowca - mechanik samochodowy,, - [...] kwietnia 1968r. - zwolnienie po odbyciu zasadniczej służby wojskowej., Organ wskazał, iż w karcie ewidencyjnej...
przez wnioskodawcę treści. W karcie ewidencyjnej J. S. znajdują się zapisy potwierdzające pełnienie przez wnioskodawcę służby wojskowej na stanowisku mechanika samochodowego w stopniu...