Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Po 676/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-19

choroby nie jest również zarejestrowany w Urzędzie Pracy. Dodatkowo skarżący wyjaśnił, iż nie ma kont bankowych, kart kredytowych, pojazdów mechanicznych. W związku...
bankowych posiadanych przez skarżącego oraz dokumentów dotyczących lokat, kont i kart kredytowych, nadesłania kopii zeznań podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych...

IV SA/Po 677/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-19

wyjaśnił, iż nie ma kont bankowych, kart kredytowych, pojazdów mechanicznych. W związku z brakiem dochodu nie posiada również zeznań podatkowych. Skarżący wyjaśnił...
do przedłożenia wyciągów i wykazów za okres ostatnich 6 miesięcy ze wszystkich rachunków bankowych posiadanych przez skarżącego oraz dokumentów dotyczących lokat, kont i kart...

IV SA/Po 676/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-09-03

wyjaśnił, iż nie ma kont bankowych, kart kredytowych, pojazdów mechanicznych. W związku z brakiem dochodu nie posiada również zeznań podatkowych. Skarżący wyjaśnił...
wyciągów i wykazów za okres ostatnich 6 miesięcy ze wszystkich rachunków bankowych posiadanych przez skarżącego oraz dokumentów dotyczących lokat, kont i kart kredytowych...

IV SA/Po 677/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-09-03

choroby skarżący nie jest również zarejestrowany w Urzędzie Pracy. Dodatkowo skarżący wyjaśnił, iż nie ma kont bankowych, kart kredytowych, pojazdów mechanicznych. W związku...
posiadanych przez skarżącego oraz dokumentów dotyczących lokat, kont i kart kredytowych, nadesłania kopii zeznań podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych za lata...

IV SA/Po 145/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-14

, że nie ma żadnego dochodu, kont bankowych, lokat i kart kredytowych oraz nie posiada pojazdów mechanicznych. Skarżący wyjaśnił również, że nie jest zarejestrowany...
rachunków bankowych oraz dokumentów dotyczących lokat, kont i kart kredytowych należących do skarżącego, przedłożenia kopii zeznania podatkowego za 2015r., wykazania...

IV SA/Po 145/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-07-19

, że nie ma żadnego dochodu, kont bankowych, lokat i kart kredytowych oraz nie posiada pojazdów mechanicznych. Skarżący wyjaśnił również, że nie jest zarejestrowany w Urzędzie...
rachunków bankowych oraz dokumentów dotyczących lokat, kont i kart kredytowych należących do skarżącego, przedłożenia kopii zeznania podatkowego za 2015r., wykazania...

IV SA/Gl 496/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-03-22

przez niego jako pożyczkodawcy, także oczekiwanie na odpowiedź z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji co do treści karty rejestracyjnej pojazdu marki...
. w wywiadzie środowiskowym, iż dopuszcza się kradzieży., Przeprowadzono wywiad w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców na okoliczność kto figuruje jako właściciel...

II SA/Ol 544/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-09-12

. W rubryce nr 11 oraz na dodatkowej karcie załączonej do formularza - wskazała wydatki miesięczne: ratę kredytu hipotecznego - 800 zł, ratę 'na zakup komputera' - 200 zł...
wynagrodzenia - '[...]' zł brutto (1 karta), decyzję o przeliczeniu renty z 14 listopada 2017 r., z której wynika wysokość świadczenia do wypłaty - '[...]' zł (2 karty...

IV SA/Po 715/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-11-10

2015r. o zapłatę kwoty [...] zł. na rzecz [...] S.A. Skarżący wyjaśnił również, iż nie posiada żadnych pojazdów mechanicznych oraz lokat, kart kredowych i kont bankowych...
w wyroku Sądu Okręgowego w P. [...] Wydział Cywilny sygn. akt [...] określającym alimenty (ksero 3 kart uzasadnienia w załączeniu), w tym szczegółowo odnosząc...

IV SA/Po 715/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-10-20

Sądu z dnia 11 lutego 2015r. o zapłatę kwoty [...] zł. na rzecz [...] S.A. Skarżący wyjaśnił również, iż nie posiada żadnych pojazdów mechanicznych oraz lokat, kart...
1   Następne >   +2   +5   11