Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OSK 1785/16 - Wyrok NSA z 2017-03-01

nieprawidłowego wypełniania kart pojazdów służbowych oraz niewłaściwy nadzór nad zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania monitoringu., We wniosku o ponowne rozpatrzenie...
, terminowość informowania, sposób wypełniania kart pojazdów służbowych, czas usuwania przez serwis usterek monitoringu, itp.). Abstrahując od różnej oceny tych samych zdarzeń...

II SA/Wa 1249/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-19

:, a) ewidencji obecności za lata 2000-2004,, b) pisemnych poleceniach wyjazdów służbowych za lata 2000-2004,, c) stosownych miesięcznych kartach pojazdów służbowych...
Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2006 r. sygn. akt II SA/Wa 1870/05, w którym jednocześnie powołuje się na miesięczne karty pojazdów służbowych...

IV SA/Gl 1097/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-05-10

wynikiem badania nie dopuścił strony do pełnienia w tym dniu służby, polecając mu zdanie broni służbowej, notatnika służbowego oraz karty pojazdu - czego na ów czas strona...
, funkcjonariusz, policjant) stawił się do służby, którą pełnił w Komendzie Powiatowej Policji w W. ok. godz. [...], pobrał broń, notatnik służbowy oraz kartę pojazdu służbowego...

II SA/Wa 400/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-26

i potwierdzenie w licznych wyrokach sądów administracyjnych, dotyczących czynności zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej na podstawie przepisu uznanego...
czynności zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej na podstawie przepisu uznanego za niekonstytucyjny (zob. w tej materii m.in.: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego...

II SA/Wa 2131/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-27

.'), poprzez niewłaściwe wypełnianie kart eksploatacyjnych pojazdów przynależnych do Biura Logistyki CBA, tj. o czyn z art. 107 ust. 2 pkt 3 ustawy o CBA,, - w okresie...
2014r. do kwietnia 2015 r. pełniący służbę w Biurze Logistyki A. L. w sposób nieprawidłowy wypełniał karty eksploatacyjne użytkowanych pojazdów służbowych co przejawiało...

II SA/Wa 490/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-30

na uczelniach wyższych. Stwierdzono także uchybienia ze strony dyrektora placówki w zakresie nieprawidłowego wypełniania kart pojazdów służbowych oraz niewłaściwy nadzór...
, terminowość informowania, sposób wypełniania kart pojazdów służbowych, czas usuwania przez serwis usterek monitoringu, itp.). Abstrahując od różnej oceny tych samych...

III SA/Gd 218/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-23

kontynuację i potwierdzenie w licznych wyrokach sądów administracyjnych, dotyczących czynności zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej na podstawie przepisu uznanego...

III SA/Gd 205/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-23

opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej na podstawie przepisu uznanego za niekonstytucyjny (zob. w tej materii m.in.: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9...

III SA/Gd 207/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-23

ich wykładni'., Poglądy powyższe znalazły kontynuację i potwierdzenie w licznych wyrokach sądów administracyjnych, dotyczących czynności zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu...

III SA/Gd 212/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-23

i potwierdzenie w licznych wyrokach sądów administracyjnych, dotyczących czynności zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej na podstawie przepisu uznanego...
1   Następne >   +2   +5   +10   45