Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Kr 1044/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-10

w W zwrotu kwoty 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu samochodu Jeep [...] nr rejestracyjny [...]; III...
karty pojazdu nr [...] dla pojazdu marki Jeep [...] o nr rej. [...]. W uzasadnieniu wniosku Spółka podniosła, że pobranie od niej przez organ kwoty 500 zł tytułem opłaty...

III SA/Kr 1043/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-10

w W zwrotu kwoty 425 ( czterysta dwadzieścia pięć) złotych stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu samochodu Scania [...] nr rejestracyjny [...]; III...
karty pojazdu nr [...] dla pojazdu marki Scania [...] o nr rej. [...]. W uzasadnieniu wniosku Spółka podniosła, że pobranie od niej przez organ kwoty 500 zł tytułem...

III SA/Kr 1086/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-02-23

. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty w opłacie za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt w zakresie odmowy zwrotu skarżącemu T. M. nadpłaty w opłacie za wydanie karty...
) złotych stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu dla samochodu marki Fiat [...] o nr rejestracyjnym [...], III. zasądza od Starosty na rzecz skarżącego T. M...

III SA/Kr 574/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-10-18

. znak: [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; II. uznaje, że skarżącemu J. B. przysługuje...
uprawnienie do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu w kwocie 425 (czterystu dwudziestu pięciu) złotych; III. zasądza od Starosty na rzecz skarżącego J. B. kwotę 100...

III SA/Kr 324/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-07-21

) tytułem zwrotu kosztów postępowania. Skarżący R. Ż. pismem z dnia 05.02.2010r. wezwał do zapłaty Starostę kwoty 425 zł tytułem zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu marki...
, że pobrana od skarżącego opłata za wydanie karty pojazdu została pobrana w sposób prawidłowy i nie podlega zwrotowi. W uzasadnieniu przytoczył stanowisko prawne...

III SA/Kr 1097/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-06

2019r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, II. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta...
do dokonania zwrotu na rzecz strony skarżącej A sp. z o.o. w W opłaty w wysokości 425 zł (czterysta dwadzieścia pięć złotych), pobranej za wydanie karty pojazdu marki Mercedens...

III SA/Kr 744/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-21

. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; 2. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta...
do dokonania zwrotu na rzecz strony skarżącej A sp. z o.o. w W części opłaty w wysokości 425 zł (czterysta dwadzieścia pięć złotych), pobranej za wydanie karty pojazdu marki Renault...

III SA/Kr 743/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-21

. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; 2. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta...
do dokonania zwrotu na rzecz strony skarżącej A sp. z o.o. w W części opłaty w wysokości 425 zł (czterysta dwadzieścia pięć złotych), pobranej za wydanie karty pojazdu marki Renault...

III SA/Kr 742/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-21

. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; 2. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta...
do dokonania zwrotu na rzecz strony skarżącej A sp. z o.o. w W części opłaty w wysokości 425 zł (czterysta dwadzieścia pięć złotych), pobranej za wydanie karty pojazdu marki Ford...

III SA/Kr 741/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-21

. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; 2. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta...
do dokonania zwrotu na rzecz strony skarżącej A sp. z o.o. w W części opłaty w wysokości 425 zł (czterysta dwadzieścia pięć złotych), pobranej za wydanie karty pojazdu marki Renault...
1   Następne >   +2   +5   10