Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

II SA/Kr 102/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-20

. do 27.05.2009 r. (z rozpoznaniem m.in. cukrzycy typu 2, akta sądowe sprawy, karta nr [...]), zaświadczenie o braku posiadania pojazdu mechanicznego (akta sądowe sprawy...
, karta nr [...]), historię operacji na rachunku oszczędnościowym (akta sądowe sprawy, karta nr [...]), kopię decyzji o przyznaniu emerytury skarżącemu (akta sądowe sprawy...

IV SA/Wa 328/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-19

w znajdującej się w aktach sprawy Karcie Ewidencyjnej Zabytków Architektury i Budownictwa Ośrodka Dokumentacji Zabytków w W. Folwark w J. wniesiony został w XVIII - XIX...
mieszkańców majątku G., w którym mieszkał właściciel J. Kompleks pałacowo-parkowy był wyodrębniony od części gospodarczej poprzez ogrodzenie, co potwierdza karta ewidencji...

I SA/Wa 2728/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-18

nieruchomości ziemskiej, mającą rolny charakter., Budynek 'dworku', znajdujący się na parceli nr pb [...] jak wskazuje karta ewidencyjna zabytków i architektury...
. Jest szerokofrontowy, asymetryczny, piętrowy, częściowo podpiwniczony, z murowaną werandą poprzedzającą wejście. Układ wnętrz dwutraktowy z korytarzem., Karta ewidencyjna wskazuje...

I SA/Wa 1197/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-19

. spółki:, 1) nieruchomość położoną w P. przy ul. [...], obręb [...], nr [...], nr działki [...], zapisaną w księdze wieczystej [...], wykaz karta [...] Sądu Grodzkiego w P...
[...], wykaz karta [...] Sądu Grodzkiego w P., o łącznej powierzchni [...] m2;, 3) nieruchomość położoną w P. przy ul. [...], narożnik ul. [...], obręb [...], nr mapy...

I SO/Wa 28/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-28

ponoszonych wydatków oraz stanu zdrowia wnioskodawca dołączył faktury i rachunki oraz kserokopię karty leczenia szpitalnego i zaświadczenia lekarskiego., W niniejszej...
nie posiada żadnych nieruchomości, wierzytelności, zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych czy pojazdów mechanicznych. Podał, że ponosi stałe wydatki związane...

I SA/Wa 51/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-14

orzeczenia Komisji Lekarskiej do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia z dnia [...] września 1996 r. zaliczającego K.G. do pierwszej grupy inwalidów, 2) kartą informacyjną leczenia...
. Skarżąca oświadczyła, że sama pojazdu również nie prowadzi., Mając powyższe na uwadze należało zważyć, co następuje:, Zgodnie z art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

I OSK 1146/16 - Wyrok NSA z 2018-03-23

) nieruchomość położona w P. przy ul. [...], obręb J. , nr mapy [...], nr działki [...], zapisana w księdze wieczystej P. J. tom [...], wykaz karta [...]Sądu Grodzkiego w P...
[...], wykaz karta [...]Sądu Grodzkiego w P., o łącznej powierzchni [...] m2;, 3) nieruchomość położona w P. przy ul. [...], narożnik ul. [...], obręb J. , nr mapy [...], nr działki...