Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I OSK 773/09 - Wyrok NSA z 2009-12-09

Miasta Rzeszowa w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu i wymierzenia grzywny., W uzasadnieniu wyroku Sąd pierwszej instancji wskazał, iż Z. O. złożył...
ze wskazanych rozstrzygnięć odmawiało Z. O. zwrotu różnicy w opłacie za wydanie karty pojazdu w wysokości 425 zł dla samochodu marki (...), ze wskazaniem, iż pobrana...

II SA/Rz 649/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-02-18

Prezydenta Miasta w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu i wymierzenia grzywny I. stwierdza bezskuteczność czynności Prezydenta Miasta i stwierdza...
ze wskazanych rozstrzygnięć odmawiało Z. O. zwrotu różnicy w opłacie za wydanie karty pojazdu w wysokości 425 zł dla samochodu marki BMW 320 i nr rej. [...], ze wskazaniem...

I OSK 2129/12 - Wyrok NSA z 2013-04-04

w sprawie zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdu, z żądaniem wymierzenia grzywny oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem...
Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 kwietnia 2011r., sygn.akt II SA/Go 12/11 w sprawie zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdu, wymierzył Staroście...

I OSK 2673/12 - Wyrok NSA z 2013-04-04

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 października 2011r., sygn.akt III SA/Wr 178/11 - w sprawie opłaty za wydanie karty pojazdu, wymierzył Prezydentowi...
bezskuteczność czynności materialno-technicznej Prezydenta Legnicy z dnia [...] lutego 2011r. w przedmiocie odmowy zwrotu M. D. zawyżonej opłaty za wydanie karty pojazdu, uznając...

I OSK 2075/12 - Wyrok NSA z 2013-04-04

Staroście Kłobuckiemu grzywny za niewykonanie wyroku sądu w sprawie opłaty za wydanie karty pojazdu oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem...
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 lutego 2011r., sygn.akt II SA/Gl 880/10 - w sprawie opłaty za wydanie karty pojazdu, wymierzył Staroście Kłobuckiemu...

II SA/Go 258/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-10

Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 listopada 2009 r. sygn. akt II SA/Go 706/09, w którym stwierdzono uprawnienie skarżącego Z.J.R. do otrzymania zwrotu opłat za karty pojazdów...
Prezydenta Miasta w przedmiocie zwrotu stronie skarżącej nienależnie pobranych opłat za karty pojazdów, wydane na podstawie decyzji Prezydenta Miasta - szczegółowo opisanych...

I SA/Bd 879/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-01-24

w Bydgoszczy stwierdził bezskuteczność czynności Starosty T. w przedmiocie odmowy zwrotu opłat za karty pojazdu oraz uznał uprawnienie K. O. do otrzymania zwrotu opłat za karty...
tytułem nienależnie pobranych opłat za karty pojazdów, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przedmiotowego pisma., W odpowiedzi, pismem z dnia [...] r. Starosta T. odmówił...

II SA/Go 689/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-10-27

2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłat za wydanie kart pojazdu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności...
w zakresie kart pojazdów objętych skargą jednocześnie uznając obowiązek Starosty dokonania zwrotu A.G. części opłat za karty pojazdów (pkt I i II sentencji wyroku...

III SA/Wr 208/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-08-08

materialno-technicznej Prezydenta L. z dnia [...] lutego 2011 r. (nr [...]) w przedmiocie odmowy M. D. zwrotu zawyżonej opłaty za wydanie karty pojazdu, uznając jej podjęcie...
'., Organ stwierdził, że nie jest w stanie - z powodu braku instrumentów prawnych - oszacować kosztów strony skarżącej ponoszonych na zakup kart pojazdów do rejestrowanych...

II SA/Gl 28/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-05-07

. po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 listopada 2009 r., II SA/Gl 545/09 w sprawie opłaty za wydanie karty pojazdu 1. wymierza...
Prezydenta Miasta B. z dnia [...] r., Nr [...]. Uchylonym aktem organ odmówił skarżącemu zwrotu nadpłaconej przez niego opłaty za wydanie karty pojazdu nr [...] dla pojazdu marki...
1   Następne >   3