Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

III SA/Wr 87/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-06

do przewozu osób, gdyż zostało to uwidocznione w karcie pojazdu. Jednakże podniosła, że zasadniczym przeznaczeniem tego pojazdu jest przewóz towarów, wobec czego klasyfikacja...
Taryfy celnej nie ma znaczenia określenie w 'karcie pojazdu' rodzaju pojazdu., Dyrektor Izby Celnej we W. utrzymał decyzję organu pierwszej instancji w mocy. Wskazał...

SA/Bd 2899/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-09

, a także na kotwice do siedzeń umieszczone w podłodze samochodu. Ponadto z zapisów w karcie pojazdu (Fahrzeeugbrief) wynikało, że pojazd został wyprodukowany jako samochód osobowy...
- karty pojazdu nr BR420267 oraz nie będącej dokumentem urzędowym, informacji przedstawiciela firmy Mercedes dotyczącego konkretnego pojazdu, zbędny i niedopuszczalny...

I SA/Wr 3943/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-04-21

., Wobec faktu, że z karty rejestracji pojazdu wynikało, że samochód jest dużym samochodem z 10 miejscami dla pasażerów a dołączona przez stronę ocena techniczna...
dokumentów [...]. Nie można uznać by wiążącą wskazówką dla organów celnych w zakresie klasyfikacji taryfowej była [...] karta pojazdu. Zgodne natomiast z organami...

I SA/Ol 741/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-18

na str. 184 książki tabelarycznej, przyporządkowane zostały dwa rodzaje silników: '[...]' oraz '[...]'. Według karty pojazdu przedmiotowy samochód posiada silnik...
w postaci literatury technicznej koncernu producenta oraz archiwalnej karty pojazdu., Podniesione w odwołaniu argumenty dotyczące zwiększenia przez producenta pojemności...

I SA/Bd 785/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-09-16

pojazdu' z dnia 28 stycznia 2011 r. wraz załącznikiem - 'Dokumentem identyfikacyjnym pojazdu', niemieckie dokumenty rejestracyjne (dowód rejestracyjny i karta pojazdu...
, [...], karta pojazdu [...]) wynika, że przedmiotowy samochód został zarejestrowany w dniu 17 grudnia 2009r. jako samochód osobowy zamknięty wyposażony w pięć miejsc...

I SA/Bd 567/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-08-25

w ilości 2, ponieważ z zapisów w niemieckiej w karcie pojazdu z dnia 30 stycznia 2007 r. jednoznacznie wynika, że pojazd miał tylko dwóch użytkowników (L. oraz A. - o czym...
świadczą wpisy niemieckiej karcie pojazdu Fahrzeugbrief nr [...], pola od C.3.1 C.6.1 do C.3.3 do C.6.3). Fakt sprzedaży tego pojazdu nie przez ostatniego właściciela...

GSK 813/04 - Wyrok NSA z 2004-10-26

oraz tył pojazdu, a także na kotwice do siedzeń umieszczone w podłodze samochodu. Ponadto z zapisów w karcie pojazdu (Fahrzeeugbrief) wynikało, że pojazd został wyprodukowany...
, że wobec istnienia dokumentu urzędowego - karty pojazdu Nr BR420267 oraz nie będącej dokumentem urzędowym, informacji przedstawiciela firmy Mercedes dotyczącego konkretnego...

I SA/Ol 506/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-04-06

na język polski karty pojazdu '[...]' nr '[...]' oraz upoważnienia udzielonego J. C. przez K. C.;, wezwał stronę do podania daty objęcia towaru procedurą odprawy czasowej...
mechanicznych (zielonej karty) nie dowodzi własności pojazdu. Zgodnie z odpowiednimi przepisami polskimi a zbieżne z nimi są uregulowania w krajach Unii Europejskiej...

SA/Bd 2738/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-23

(kartach pojazdu, dowodach rejestracyjnych, opiniach) zawierających oprócz podstawowych parametrów technicznych także dodatkowe informacje o pojeździe, poczynając...
. W ocenie skarżącego organy celne naruszyły prawo albowiem pominęły, odrzuciły dowody przedstawione przez stronę klasyfikujące samochód jako ciężarowy - faktura, karta...

SA/Bd 2739/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-23

w oparciu o przesłanki wynikające z nomenklatury towarowej taryfy celnej w powiązaniu z stosowanymi zapisami w załączonych dokumentach (kartach pojazdu, dowodach...
naruszyły prawo albowiem pominęły, odrzuciły dowody przedstawione przez stronę klasyfikujące samochód jako ciężarowy - faktura, karta pojazdu, opinia biegłego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100