Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Go 672/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-11-03

podmiotu. Orzecznictwo wskazuje tu na takie czynności jak np. zameldowanie, rejestracja, odmowa zwrotu nadpłaconej kwoty za kartę pojazdu., 8. Wniosek złożony przez Starostę...

II SA/Wr 885/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-25

weryfikacji taryf analizując złożony wiosek, źródłowe dokumenty księgowe, karty pojazdów, uzyskał wyjaśnienia od zarządu i pracowników przedsiębiorstwa. Ponadto organ weryfikujący...

IV SA/Po 70/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-04-10

. Dodatkowo wezwano skarżącą do przedłożenia wyciągów z kont bankowych oraz lokat i kart kredytowych należących do skarżącej i jej męża za okres ostatnich 6 miesięcy...
, iż nie ma żadnych lokat, dodatkowych kont i kart kredytowych. Wpływające środki przeznaczane są na spłatę kredytów bankowych i środki do produkcji trzody chlewnej...

II OZ 699/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-06

do przedłożenia wyciągów z kont bankowych oraz lokat i kart kredytowych należących do skarżącej i jej męża za okres ostatnich 6 miesięcy, oszacowania dochodu...
domowym., W odpowiedzi na wezwanie skarżąca wyjaśniła, że nie ma żadnych lokat, dodatkowych kont i kart kredytowych. Środki finansowe przeznaczane są na spłatę kredytów...

II SA/Rz 1210/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-11-16

. z wynikami badań oraz karty informacyjne z 2010 r. dot. przebytej rehabilitacji oraz leczenia uzdrowiskowego., Ponieważ dane te z uwagi na brak dostatecznych danych nt...
, zaś jako posiadany majątek mieszkanie o pow. 44 m² oraz dom do remontu o pow. 75 m². Jako załącznik do wniosku skarżący przedłożył kartę wypisową z leczenia szpitalnego z 2009 r...

II SA/Kr 295/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-15

z [....] - [....] , [....] i inni, którzy podłączyli się do rowu biegnącego wzdłuż posesji A.P. i W.p. ' (karta 64 administracyjnych akt sprawy). Z kolei w nawiązaniu do zawiadomienia z dnia...
I instancji do uchylenia z uwagi na naruszenie zasady prawdy materialnej (art. 7 w zw. z art. 77 k.p.a.)., W aktach sprawy (karta 62 akt administracyjnych) znajduje...

IV SA/Po 70/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-19

oraz lokat i kart kredytowych należących do Skarżącej i jej męża za okres ostatnich 6 miesięcy, oszacowania dochodu z prowadzonego gospodarstwa rolnego ze wskazaniem...
, że nie ma żadnych lokat, dodatkowych kont i kart kredytowych. Wpływające środki przeznaczane są na spłatę kredytów bankowych i środki do produkcji trzody chlewnej, której sprzedaż...

II SA/Rz 1028/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-11-09

ze wszystkich rachunków bankowych, kart kredytowych z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, podanie informacji o wszystkich posiadanych środkach transportu...
(jednorazowo, dwu, trzykrotnie w roku), np. ubezpieczenia pojazdów, zobowiązanie pieniężne z tytułu podatków gruntowych, nakłady w związku z pracami polowymi. Zatem...

IV SPP/Po 12/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-07-04

za okres ostatnich 6 miesięcy ze wszystkich rachunków bankowych oraz dokumentów dotyczących lokat, kont i kart kredytowych; przedłożenia kserokopii dokumentów (np. rachunków...
czy posiada pojazdy mechaniczne, jeśli tak, należy przesłać kopię dowodu rejestracyjnego oraz podać koszty związane z utrzymaniem (paliwo, ubezpieczenie, naprawy...

IV SA/Po 70/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-04-10

majątkowej pismem z dnia 7 marca 2012r. wezwano Z.R. do przedłożenia wyciągów z kont bankowych oraz lokat i kart kredytowych należących do skarżącej i jej męża za okres ostatnich...
zestawienie pojazdów mechanicznych użytkowanych w gospodarstwie domowym., Jak wynika z akt sprawy powyższe pismo, pomimo dwukrotnego awizowania w dniach 9 marca 2012r. i 19 marca...
1   Następne >   2