Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 44/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-13

są obejmowane procedurą dopuszczenia do obrotu, co wymaga m.in. pobrania wszelkich należnych należności celnych przywozowych (cło, podatek akcyzowy, podatek od towarów i usług...
, dalej UKC), towary wprowadzane na obszar celny Unii podlegają dozorowi celnemu od chwili ich wprowadzenia i pozostają pod dozorem celnym tak długo, jak jest to konieczne...

I OW 58/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-13

, co wymaga m.in. pobrania wszelkich należnych należności celnych przywozowych (cło, podatek akcyzowy, podatek od towarów i usług z tytułu importu towaru...
samochodowego z jednego państwa członkowskiego do drugiego. Nastąpiło zatem wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru akcyzowego, obciążonego należnymi podatkami z tego tytułu (organem...

I OW 43/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-13

wszelkich należnych należności przywozowych (cło, podatek akcyzowy, podatek od towarów i usług z tytułu importu towaru i inne) oraz załatwienia pozostałych formalności...
pojazdu samochodowego z jednego państwa członkowskiego do drugiego, czyli nastąpiło wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru akcyzowego, obciążonego należnymi podatkami...

I OW 14/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-13

, podatek akcyzowy, podatek od towarów i usług z tytułu importu towaru i inne) oraz załatwienia pozostałych formalności wymaganych przy przywozie danych towarów. Dopuszczenie...
października 2013 r. ustanawiającego Unijny Kodeks Celny ( Dz. U. UE L 269 z 10 października 2013 r. wersja przekształcona), zwanego dalej UKC, towary wprowadzane na obszar...

I OW 38/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-08

, czy wnioskodawca jest lub nie jest podatnikiem:, 1) podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z określeniem wysokości obrotu;, 2) podatku dochodowego (we wszystkich...
., Wskazano, że ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), określa kategorie przychodów...

II GW 29/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-04

na wniosek Prezydent Miasta Z. wskazał, że opłaty za dodatkowe badania określone w rozporządzeniu z dnia 29 września 2004 r. zawierające podatek od towarów i usług VAT...
przepisów w zakresie wysokości pobieranych opłat za opodatkowaną podatkiem VAT usługę przeprowadzenia badań technicznych pojazdów, zaś do wydania indywidualnej...