Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Wr 759/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-11

: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 20/100), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 55,20 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 20/100), tytułem kosztów nieopłaconej...
podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepi-sów o podatku od towarów i usług. Ponieważ stawka...

II SA/Kr 547/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-06

. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...
od towarów i usług została przyjęta na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami ). ...

VII SA/Wa 1875/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-02

zastępstwa prawnego kwotę 240 zł. i tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 zł.; 2. przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
zł. oraz kwotę 27,60 zł. stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. W dniu [...] listopada 2014 r. zostało T. K. przyznane prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów...

VII SA/Wa 1874/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-02

kwotę 240 zł. i tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 zł.; 2. przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz radcy...
27,60 zł. stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. W dniu [...] listopada 2014 r. zostało T. K. przyznane prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych...

II SA/Wa 1022/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-14

za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności...
na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Wyznaczony pełnomocnik nie prowadził sprawy w I instancji, a wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...

VII SA/Wa 1141/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-28

. wynagrodzenia w wysokości 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych), powiększonej o 23% podatku od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej. Postanowieniem z dnia 6...
na rzecz adw. M. S. kwoty 180 zł powiększonej o 23% podatku od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu., Wyrokiem z dnia 9...

VIII SA/Wa 392/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-27

siedem złotych i sześćdziesiąt groszy), w tym 27,60 zł (dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) należnego podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 27...
Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata P. S. tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę147,60 zł podwyższoną o stawkę podatku od towarów i usług...

II SA/Kr 1624/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-07-06

czterdzieści siedem złotych, sześćdziesiąt groszy ) w tym 27,60 zł ( słownie: dwadzieścia siedem złotych, sześćdziesiąt groszy ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia...
, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą...

II SA/Kr 1481/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-04-29

, sześćdziesiąt groszy ) w tym 27,60 zł ( słownie: dwadzieścia siedem złotych, sześćdziesiąt groszy ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa prawnego...
ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...

II SA/Wr 172/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-23

Administracyjnego we Wrocławiu kwotę 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem złotych 60/100), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 27,60 zł (słownie: dwadzieścia siedem...
się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług...
1   Następne >   +2   +5   +10   45