Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

IV SA/Wa 1300/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-24

) stanowiącą równowartość kwoty podatku od towarów i usług. Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 29 sierpnia 2011 r. przyznano skarżącej prawo pomocy m. in. w zakresie...
2 ust. 1 rozporządzenia, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...

III SA/Wa 2120/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-02-19

podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2000 r.; stwierdził, że uchylona decyzja nie może być wykonana w całości oraz zasądził od organu na rzecz Skarżącego...
2006 r. Dyrektor Izby Skarbowej w W. poinformował Sąd, iż postępowanie odwoławcze w sprawie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2000 r. zostało...

I SA/Łd 253/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-04-06

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [..] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 1999 roku p o s t a n a w i a : umorzyć postępowanie...

I SA/Wa 444/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-29

60/100) złotych, w tym tytułem opłaty kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych. Wojewódzki...
nie mniej niż 120 zł. W myśl zaś § 2 ust. 3 rozporządzenia opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...

I SA/Wa 850/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-07

(dwieście dwadzieścia jeden 40/100) złotych, w tym tytułem opłaty kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 41,40 (czterdzieści jeden...
opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...

I SA/Wa 2070/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-08

czterdzieści siedem 60/100) złotych, w tym tytułem opłaty kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100...
ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu...

I SA/Wa 1310/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-15

czterdzieści siedem 60/100) złotych, w tym tytułem opłaty kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100...
powołanego rozporządzenia, opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju...

IV SA/Wa 940/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-12

stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 7 lipca 2016 r. ustanowiono dla S. R. (dalej: 'skarżącego') radcę prawnego. Pismem z dnia 28 lipca 2016 r...
administracyjnym w I instancji wynosi 240 zł., W myśl zaś § 4 ust. 3 opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2 podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według...

II SA/Go 420/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-01-12

złotych) podwyższoną o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Postanowieniem wydanym w dniu 6 kwietnia...
, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów...

III SA/Wa 502/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-19

od towarów i usług (zwany dalej: 'VAT') za styczeń 2015r.: 1) zobowiązał NUS do załatwienia wniosku Skarżącej o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającej...
oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za grudzień 2014r., styczeń i lipiec 2015r., Zdaniem Skarżącej ww. naruszenie prawa ma charakter rażący...
1   Następne >   +2   +5   +10   34