Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SO/Wa 1/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-28

dwa złote i osiemdziesiąt groszy) stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Postanowieniem z dnia 1 lipca 2013 r...
się w kwocie 360 zł, przy czym w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia kwotę tę należy podwyższyć o stawkę 23 % podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...

VI SA/Wa 487/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-24

Rozporządzenia, obejmujący: 1) zwolnienie od podatku od towarów i usług, 2) moc dokumentu urzędowego, jaką otrzymuje potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej, z chwilą wydania...
operatorowi wyznaczonemu, czyli: korzyści z tytułu zwolnienia od podatku od towarów i usług (VAT), korzyści z tytułu mocy dokumentu urzędowego, jaką otrzymuje potwierdzenie...

VI SA/Wa 2262/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-05

, a tym, co odróżnia je od podatku, jest odpłatność (podatek jest świadczeniem nieodpłatnym), to znaczy w zamian za opłatę podmiot ją uiszczający ma prawo żądać usługi, towaru...
od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,, 3) cła,, 4) podatków dochodowych,, 5) podatku od środków transportowych., Zatem wskazany przez skarżącego przepis art. 31 ust. 1...

VI SA/Wa 1610/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-17

z Konstytucją art. 1 pkt 8 w zw. z art. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 95, poz. 1100...
samoobliczenia. Podatnik z chwilą zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie zobowiązania podatkowego, jest zobowiązany do obliczenia i zapłaty podatku w terminach...

VI SA/Wa 1595/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-17

samoobliczenia. Podatnik z chwilą zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie zobowiązania podatkowego, jest zobowiązany do obliczenia i zapłaty podatku w terminach...
rozliczenia tej kwoty powołując się na zasady określone: w art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej, stanowiącym, że podatek niezapłacony w terminie płatności jest zaległością...

VI SA/Wa 1602/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-26

. (Dz.U. z 2016 r. nr 1052) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne dodano art...
obciążającego go podatku'(wyrok WSA w Białymstoku z dnia 11 lutego 2009 r., I SA/Bk 521/08)., Zdaniem OPL za ww. interpretacją przepisów przemawia również analiza porównawcza...

VI SA/Wa 333/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-22

nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 7 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. nr 1052) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, w ustawie z dnia 10...
musi mieć co najmniej 14 dni na zapłacenie obciążającego go podatku' (wyrok WSA w Białymstoku z dnia 11 lutego 2009 r., I SA/Bk 521/08)., Zdaniem O., za ww. interpretacją...

VI SA/Wa 1138/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-13

skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym., 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy:, 1) podatku od gier;, 2) podatku od towarów i usług oraz podatku...
, a nie z korzystaniem z usług konkretnej telewizji. Są świadczeniem przymusowym i bezzwrotnym o charakterze publicznoprawnym, z góry nakierowanym na realizację określonych...

VI SA/Wa 1793/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-29

w jej miejsce Urzędu Regulacji Telekomunikacji oraz w związku z zakwestionowaniem prawa do naliczania podatku od towarów i usług VAT od opłat za prawo do wykorzystywania...

VI SA/Wa 460/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-08

ok. 3.500,00 zł. Ponadto Pani L. posiada nadpłatę w podatku od towarów i usług w kwocie 12.000,00 zł oraz ma prawo do emerytury w wysokości 2.342,33 zł brutto. Wartość...
w likwidacji z tytułu dostawy 'urządzeń i usług' w kwocie 99.700,00 zł. Organ wskazał też, że skarżąca posiada nadpłatę z tytułu podatku VAT w wysokości 12.000,00 zł...
1   Następne >   3