Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Kr 1461/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-08-18

czterdzieści dwa złote, osiemdziesiąt groszy ) w tym 82,80 zł ( słownie: osiemdziesiąt dwa złote, osiemdziesiąt groszy ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów...
podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach tj. 23...

IV SA/Wa 1914/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-31

pomocy oraz kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2012 r. referendarz sądowy przyznał...
przed radcę prawnego ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...

IV SA/Wa 2464/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-28

oraz kwotę 55,2 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 31 października 2013 r., sygn. akt IV SO/Wa 57/13...
, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...

IV SA/Wa 2209/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-06

za zastępstwo prawne wykonywane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 55,2 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 25...
o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach...

IV SAB/Wa 194/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-06

siedem 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt IV SO/Wa 69/13 referendarz sądowy ustanowił dla J. C...
przed adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach...

IV SA/Wa 806/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-09

pomocy oraz kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2017 r. starszy referendarz sądowy...
, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przed adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2 podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług...

IV SA/Wa 520/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-12

) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 19 maja 2017 r. starszy referendarz sądowy przyznał skarżącemu S. Z. prawo pomocy w zakresie...
ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2 podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju...

II SA/Lu 131/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-07-25

pomocy prawnej udzielonej z urzędu; postanawia: przyznać adwokatowi M.S. wynagrodzenie w kwocie 146,40 zł (sto czterdzieści sześć zł 40/100, w tym podatek od towarów i usług...
), który prowadził już tę sprawę w I instancji wynosi 120 zł. Wynagrodzenie to powinno być powiększone o stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 22 %, zgodnie z § 2 ust. 3...

II SA/Lu 843/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-15

Administracyjnego w Lublinie) kwotę [...]([...]) złotych, w tym [...] ([...]) złotych należnego podatku od towarów i usług tytułem wynagrodzenia za postępowanie zażaleniowe...
za sporządzenie i wniesienie zażalenia wynosić będzie 120 złotych powiększone stosownie do unormowania §4 ust. 3 rozporządzenia o stawkę należnego podatku od towarów i usług...

IV SA/Wr 792/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-18

podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług obowiązującą w dniu orzekania...
o tych opłatach. Stawka podatku od towarów i usług wynosi zaś 22% (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i sług; Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)., Mając...
1   Następne >   +2   +5   +10   61