Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SA/Wa 2522/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-05

pierwszej instancji kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych i tytułem 23 % podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych oraz za sporządzenie...
i wniesienie skargi kasacyjnej kwotę 120,- (sto dwadzieścia) złotych i tytułem 23 % podatku od towarów i usług kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych. W piśmie...

III SAB/Lu 14/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-11-14

i dwadzieścia groszy), w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy) należnego podatku od towarów i usług. II.Przyznać adwokatowi J. K. K. od Skarbu...
groszy) należnego podatku od towarów i usług. Postanowieniem z 21 lipca 2016 r. referendarz sądowy przyznał stronie skarżącej prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym...

II SA/Ol 811/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-05-29

w Olsztynie na rzecz pełnomocnika skarżącego adwokata J.D. wynagrodzenie wraz z należnym podatkiem od towarów i usług w łącznej wysokości 219,60 zł (słownie: dwieście...
udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...

VII SA/Wa 1037/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-09

groszy) stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług, łącznie kwotę 221,40 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden złotych czterdzieści groszy) z tytułu kosztów nieopłaconej...
, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...

VII SA/Wa 1219/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-15

) oraz kwotę 41,40 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy) stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług, łącznie kwotę 221,40 zł (słownie: dwieście...
ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...

VII SA/Wa 1428/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-06

przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...
w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach, o czym stanowi § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia., Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia...

VII SA/Wa 1427/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-06

udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...
w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach, o czym stanowi § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia., Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy...

VII SA/Wa 1233/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-25

od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach, o czym stanowi § 2 ust...
. 3 ww. rozporządzenia., Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w okresie...

VII SA/Wa 1235/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-25

od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach, o czym stanowi § 2 ust...
. 3 ww. rozporządzenia., Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w okresie...

IV SA/Wa 2329/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-03

osiemdziesiąt złotych) oraz kwotę 41,40 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy) stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, łącznie kwotę 221,40 zł (słownie...
od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach, o czym stanowi § 2 ust. 3 ww...
1   Następne >   +2   +5   +10   100