Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 622 Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa X

VI SA/Wa 860/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-28

2 ust. 3 ww. rozporządzenia kwotę tę należy podwyższyć o stawkę 23 % podatku od towarów i usług, tj. kwotę 41,40 zł., W związku z powyższym, w myśl art. 250 w zw. z art...
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata J. G. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych oraz kwotę 41,40 złotych stanowiącą 23% podatku VAT...