Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Lu 103/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-10-29

[...]([...]) złotych, na którą składa się: 1) kwota [...]([...]) złotych, w tym kwota [...]([...]) złotych należnego podatku od towarów i usług tytułem wynagrodzenia...
należnego podatku od towarów i usług tytułem wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie dnia 4...

II SA/Wa 252/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-09

ust. 3 rozporządzenia, opłatę za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej...
dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Stosownie do powołanych wyżej przepisów ustalono, że opłata dla pełnomocnika z urzędu...

II SAB/Wa 803/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-27

się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Stosownie...
do powołanych wyżej przepisów ustalono, że opłata dla pełnomocnika z urzędu wynosi 240 zł i powinna być podwyższona o podatek od towarów i usług, wynoszący na dzień...

II SAB/Lu 81/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-10-29

) kwota [...]([...]) złotych, w tym kwota [...]([...]) złotych należnego podatku od towarów i usług tytułem wynagrodzenia za udział w pierwszoinstancyjnym postępowaniu...
sądowoadministracyjnym prowadzonym pod sygn. akt II SAB/Lu 721/13; 2) kwota [...]([...]) złotych, w tym kwota [...]([...]) złotych należnego podatku od towarów i usług tytułem...

II SAB/Kr 231/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-04-20

groszy ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa prawnego udzielonego z urzędu. Postanowieniem referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu...
przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach...

II SAB/Kr 43/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-07-05

złotych, dwadzieścia groszy ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa prawnego udzielonego z urzędu. Postanowieniem starszego referendarza...
, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług...

II SA/Wa 96/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-04

4 ust. 3 rozporządzenia, opłatę za czynności radcy prawnego ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku...
obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Stosownie do powołanych wyżej przepisów ustalono, że opłata dla pełnomocnika...

II SA/Wa 85/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-06

% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Adwokat L. W. został wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką w [...] pełnomocnikiem...
i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Stosownie do powołanych wyżej przepisów...

II SA/Wa 2011/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-20

% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Adwokat L. R. został wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką w [...] pełnomocnikiem...
, opłatę za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju...

II SAB/Wa 502/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-16

A. I. kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) oraz kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem...
., Ponadto w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia, opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...
1   Następne >   +2   +5   +10   96