Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

I SO/Łd 2/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-12-20

Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku nr UNP:[...] w przedmiocie: określenia zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz nadwyżek podatku naliczonego...
. z [...] r. utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. z [...] r. w sprawie określenia w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2012...

I SO/Łd 2/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-16

Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku nr UNP:[...] w przedmiocie: określenia zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz nadwyżek podatku naliczonego nad należnym...
od towarów i usług za poszczególne miesiące 2012 r. zobowiązań w wysokości 3.150 zł, nadwyżek podatku naliczonego nad należnym do rozliczenia w kolejnych miesiącach...

I SO/Łd 2/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-06

Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku nr UNP:[...] w przedmiocie: określenia zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz nadwyżek podatku naliczonego...
Skarbowej w Ł. z [...] r. w sprawie określenia w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2012 r. zobowiązań w wysokości 3.150 zł, nadwyżek podatku naliczonego...

III SO/Łd 12/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-12-14

podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skarżącemu W. U. i nakazać wypłatę powyższej kwoty adwokat K. G.-K...
zł (obejmującą podatek od towarów i usług) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu. D.Cz. ...

I SO/Łd 9/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-10-24

w Ł. w utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł.-Ś. z [...] r. w sprawie określenia zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług i nadwyżki podatku...
i usług i nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do rozliczenia w kolejnym miesiącu za poszczególne miesiące 2014 roku oraz nałożenia obowiązku zapłaty podatku wynikającego...

II SO/Łd 26/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-02-19

Prawnego w Ł. przy A, kwotę 295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, obejmującą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej...
pieniężna, tj. kwotę 240 zł powiększonej o należny podatek VAT., lf ...

III SO/Łd 8/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-09-29

. przy ul. A, kwotę 221,40 (dwieście dwadzieścia jeden 40/100) złotych, obejmującą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej...

I SO/Łd 7/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-22

od towarów i usług wyniosła w bieżącym roku: za styczeń - 84.476 zł, za luty 97.370 zł, za marzec 98.532 zł i za kwiecień 87.998 zł., Referendarz sądowy zważył, co następuje...
[...] roku nr [...] w przedmiocie: określenia zobowiązania z tytułu podatku akcyzowego za sierpień 2013 roku p o s t a n a w i a: przyznać [...] Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą...

I SO/Łd 8/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-07-05

naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w łącznej wysokości 873,00 zł oraz obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług wynikającego z dwóch...
. A. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku nr UNP: [...] w przedmiocie: określenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do rozliczenia...

I SO/Łd 4/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-08-01

dotyczącego zaległości z tytułu podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do listopada 2013 r. w zajęcie egzekucyjne i powstaniu kosztów egzekucyjnych w wysokości...
podatku naliczonego nad należnym wykazanego w deklaracji VAT-7 za grudzień 2014 roku p o s t a n a w i a: przyznać skarżącemu A. Ł. prawo pomocy w zakresie całkowitym...
1   Następne >   +2   6