Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

III SAB/Gl 8/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-04-06

Skarbowego w S. w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. Na mocy postanowienia z [...] r. , nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w K, , działając na podstawie...
na podstawie postanowień z:, • 6 marca 2014 r. nr [...] (doręczonego 7 marca 2014 r.) - w zakresie podatku od towarów i usług za grudzień 2013 r.,, • 27 marca 2014 r...

I SAB/Łd 2/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-05-17

odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł.-Ś. w Ł. w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec...
2013 r. i luty 2014 r. 1. stwierdza przewlekłość postępowania w zakresie podatku od towarów i usług za lipiec 2013 r. i luty 2014 r. i zobowiązuje Naczelnika Urzędu...

III SAB/Gl 22/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-07-04

[...] Urzędu Skarbowego w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. stwierdza, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, 2. stwierdza, że przewlekłe...
). Jego przedmiotem było niezakończenie kontroli podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług za czerwiec 2015 r. - zasadność zwrotu podatku od towarów i usług w terminie wskazanym...

I SAB/Bd 5/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-07-12

we [...] korekty deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 między innymi za miesiące: czerwiec 2011r., marzec 2012r. i styczeń 2013r., w których wykazała nadwyżkę podatku...
został wniosek o zwrot zadeklarowanego podatku VAT w trybie art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., nr 177, poz. 1054...

III SAB/Gl 12/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-20

Urzędu Skarbowego w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. stwierdza, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, 2. stwierdza, że przewlekłe...
kontroli podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług za maj 2015 r. - zasadność zwrotu podatku od towarów i usług w terminie wskazanym w zawiadomieniu z 11 września...

III SAB/Gl 23/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-21

Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie zwrotu podatku od towarów i usług oddala skargę. Pismem z 17 kwietnia 2018r. skarżąca J. B. wniosła skargę na postanowienie...
Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w C. z [...] r. znak: [...] oraz [...] wydane w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku od towarów i usług wykazanego...

I SAB/Po 11/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-05

w [...] w zakresie zaliczenia podatku od towarów i usług za marzec 2014 r. na poczet zapłaty podatku od towarów i usług za sierpień 2014 r. postanawia: I. odrzucić skargę...
w Urzędzie Skarbowym w T. deklarację dla podatku od towarów i usług (VAT-7) za marzec 2014 r. w której wykazano nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w kwocie [...] zł...

I SAB/Po 10/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-05

w [...] w zakresie zaliczenia podatku od towarów i usług za marzec 2014 r. na poczet zapłaty podatku od towarów i usług za lipiec 2014 r. postanawia: I. odrzucić skargę; II...
w Urzędzie Skarbowym w T. deklarację dla podatku od towarów i usług (VAT-7) za marzec 2014 r. w której wykazano nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w kwocie [...] zł. Spółka...

I SAB/Po 12/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-05

w [...] w zakresie zaliczenia podatku od towarów i usług za marzec 2014 r. na poczet zapłaty podatku od towarów i usług za wrzesień 2014 r. postanawia: I. odrzucić skargę...
w Urzędzie Skarbowym w T. deklarację dla podatku od towarów i usług (VAT-7) za marzec 2014 r. w której wykazano nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w kwocie [...] zł...

I FSK 1607/19 - Wyrok NSA z 2019-10-24

w zakresie podatku od towarów i usług za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2017 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) oddala skargę, 3) zasądza od H.K. na rzecz...
przez Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] ('Naczelnik US') kontroli podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług, 2. WSA przedstawił następujący stan faktyczny sprawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100