Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

I SAB/Wr 12/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-06-24

różnicy podatku od towarów i usług za styczeń oraz miesiące od marca do grudnia 2012 roku na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych I. zobowiązuje Naczelnika...
Urzędu Skarbowego W. do wydania w terminie 14 dni od daty zwrotu akt organowi, postanowień w sprawie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług za styczeń oraz miesiące...

I SAB/Gl 8/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-11-18

Urzędu Skarbowego w R. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od maja do lipca 2013 r. oddala skargę. A. sp. z o.o. w K. (dalej jako 'Spółka' lub 'skarżąca...
dopuścił się bezczynności, a tym samym dopuścił się rażącego przekroczenia terminów zwrotu podatku od towarów i usług wynikających z. treści przepisów art. 87 ust. 2 i ust...

III SAB/Wa 81/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-30

Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] w przedmiocie zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za luty 2015 r. oddala skargę [...] sp. z o.o. (dalej: 'Skarżąca' lub 'Spółka...
') w dniu 25 marca 2015r. (wpływ: 30 marca 2015r.) złożyła deklarację dla podatku od towarów i usług (VAT-7) za luty 2015r. z zadeklarowaną kwotą do zwrotu w wysokości 122.651,00...

III SAB/Wa 80/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-30

Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] w przedmiocie zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za styczeń 2015 r. oddala skargę [...] sp. z o.o. (dalej: 'Skarżąca' lub 'Spółka...
') w dniu 4 lutego 2015r. złożyła deklarację dla podatku od towarów i usług (VAT-7) za styczeń 2015r. z zadeklarowaną kwotą do zwrotu w wysokości 1.612.015,00 zł...

I SAB/Kr 6/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-08

Urzędu Skarbowego w przedmiocie podatku od towarów i usług za IV kwartał 2014r. oraz zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanego w deklaracji VAT - 7K...
za IV kwartał 2014r. I. umarza postępowanie sądowe w przedmiocie nakazu wydania aktu administracyjnego lub dokonania czynności w zakresie podatku od towarów i usług za IV...

III SAB/Wa 79/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-30

Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] w przedmiocie zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za grudzień 2014 r. oddala skargę M. sp. z o.o. (dalej: 'Skarżąca' lub 'Spółka...
') w dniu 7 stycznia 2015r. złożyła deklarację dla podatku od towarów i usług (VAT-7) za grudzień 2014r. z zadeklarowaną kwotą do zwrotu w wysokości 1.612.015,00 zł...

III SAB/Gl 3/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-24

Naczelnika Urzędu Skarbowego w D. w przedmiocie bezczynności organu w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. Przedmiotem skargi jest bezczynność Naczelnika...
za marzec 2013r. w terminie wynikającym z art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej...

I SAB/Sz 6/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-05-17

z siedzibą w W. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego nad należnym za listopad 2010 r. 1...
. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Naczelnika Urzędu Skarbowego do dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego nad należnym za listopad 2010 r...

I FSK 1407/20 - Wyrok NSA z 2022-02-23

W. w przedmiocie zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za grudzień 2014 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) stwierdza bezczynność Naczelnika Urzędu...
Skarbowego W. w zakresie dokonania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług za grudzień 2014 r., 3) stwierdza, że bezczynność Naczelnika...

I SAB/Gl 23/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-04-12

się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2) zobowiązuje Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w G. do zwrotu nadwyżki naliczonego podatku od towarów i usług...
ust. 1, 2 i 6a ustawy o podatku od towarów i usług - poprzez bezzasadne niedokonywanie zwrotu podatku, pomimo nabycia przez Spółkę prawa do zwrotu różnicy podatku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100