Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I SA/Sz 82/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-01-03

[...] nr [...] w przedmiocie określenia podatku od towarów i usług 1. u c h y l a zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia...
[...] Nr [...] określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów., Z uzasadnienia decyzji Dyrektora Izby Celnej wynika, iż w dniu [...] Agencja...

I SA/Rz 233/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-05-10

, którego dotyczyły te zgłoszenia procedurą dopuszczenia do obrotu, z zastosowaniem art. 33 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r...
. Nr 177, poz. 1054, ze zm., zwana dalej ustawą o podatku od towarów i usług), umożliwiającą rozliczenia podatku w deklaracji podatkowej. Korzystając jednak z tej procedury...

I GSK 2039/06 - Postanowienie NSA z 2008-01-21

[...] grudnia 2005 r., nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług postanawia: oddalić skargę...
[...] grudnia 2005 r. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia podatku od towarów i usług, przedstawił na podstawie art. 187 § 1 ustawy...

III SA/Wr 348/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-09-26

Izby Celnej we W. z dnia 8 czerwca 2006 r., Nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego w postaci podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług z tytułu...
z urzędu postępowanie podatkowe w sprawie określenia kwoty podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług w odniesieniu do samochodu osobowego marki FORD SIERRA o numerze...

III SA/Kr 2053/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-21

celne uzupełniające SAD OGL [...], w procedurze uproszczonej, z zastosowaniem postanowień art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług. W zgłoszeniu celnym, w polu 44...
, zgłaszający zadeklarował kod '4PL05' oznaczający procedurę uproszczoną i rozliczenie podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru na zasadzie wskazanego wyżej art...

I SA/Sz 404/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-11-13

w Z. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia wartości celnej towaru i podatku od towarów i usług oddala skargę Naczelnik Urzędu...
, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ określił kwotę podatku od towarów...

I SA/Ke 232/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-09-06

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu...
importu. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu...

III SA/Lu 25/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-04-25

. Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie długu celnego oraz podatku od towarów i usług oddala...
[...] lipca 2016 r., nr [...], w sprawie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług., Z uzasadnienia decyzji oraz akt sprawy wynika, że w dniu 7...

I SA/Rz 635/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-02-11

Celnej . z dnia 20 marca 2009r. nrnr: [...], [...] w przedmiocie określenia podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług z tytułu importu - oddala skargi...
akcyzowego z tytułu importu w wysokości 4.465 zł, kwotę podatku od towarów i usług z tytułu importu w wysokości 8.204 zł, 2) (...) określającą: kwotę wynikającą z długu...

III SA/Wr 108/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-09-27

Celnej we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia wysokości podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Dyrektora Izby Celnej...
ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 ze zm.), określił w prawidłowej wysokości podatek od towarów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100