Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SA/Wa 2948/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-16

55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) stanowiącą równowartość kwoty podatku od towarów i usług. Postanowieniem referendarza sądowego WSA w Warszawie z 9...
z pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług...

IV SA/Wa 3294/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-17

wynagrodzenia za stawiennictwo na rozprawie oraz kwotę 10,58 (dziesięć 58/100) złotych stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, którą nakazuje wypłacić ze środków budżetowych...
od towarów i usług, zobowiązanego do zapłacenia podatku od towarów i usług, podwyższa się o kwotę tego podatku obliczoną przy zastosowaniu obowiązującej w dniu orzekania...

IV SA/Wa 2119/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-29

27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 25 października 2013 r. referendarz sądowy przyznał skarżącemu...
z pomocy prawnej udzielonej przed adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...

IV SA/Wa 1476/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-15

27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 12 lipca 2013 r. referendarz sądowy przyznał skarżącej T. H...
, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przed adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług...

IV SA/Wa 601/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-25

(dwadzieścia siedem 60/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 21 marca 2013 r. (sygn. akt IV SO/Wa 11/13) referendarz sądowy...
, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...

IV SA/Wa 302/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-26

stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 19 lutego 2013 r. referendarz sądowy przyznał skarżącemu V. E. prawo pomocy w zakresie zwolnienia...
, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu...

IV SA/Wa 1301/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-23

stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 1301/15 referendarz sądowy przyznał skarżącemu prawo pomocy...
udzielonej przed adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...

IV SA/Wa 1033/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-24

) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 1033/15 referendarz sądowy przyznał skarżącej prawo pomocy...
przed adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach...

IV SA/Wa 1843/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-28

pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 23 października 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 1843/14 referendarz sądowy przyznał...
prawnej udzielonej przed adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju...

IV SA/Wa 3571/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-08

(pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z 1 grudnia 2015 r. referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przed radcę prawnego ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług...
1   Następne >   +2   +5   +10   100