Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SAB/Kr 159/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-06

z dnia 9 lipca 2018 r., w ten sposób, że w miejsce błędnie wskazanej kwoty podatku od towarów i usług '77,80 zł' wpisać prawidłową kwotę '82,20 zł'. Stosownie do treści...
za pomoc prawną udzieloną z urzędu, omyłkowo wpisano nieprawidłową kwotę podatku od towarów i usług jako '77,80 zł'. Tymczasem jest oczywiste, że prawidłowa kwota...

II SA/Kr 1353/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-19

złotych, dwadzieścia groszy ) w tym 55,20 zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia groszy ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów...
ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...

II SA/Kr 893/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-06-29

: [...] ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa prawnego udzielonego z urzędu. Postanowieniem starszego referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu...
, opłaty, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...

II SAB/Kr 159/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-29

groszy ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa prawnego udzielonego z urzędu. Postanowieniem referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu...
przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...

II SA/Kr 894/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-11-22

) w tym [...] zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia groszy ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa prawnego udzielonego...
, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu...

II SA/Kr 412/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-10-16

) w tym [...] zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia groszy ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa prawnego udzielonego z urzędu...
korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...

II SA/Kr 162/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-02-06

) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa prawnego udzielonego z urzędu. Postanowieniem referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu...
, opłaty, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...

II SA/Kr 113/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-08-13

groszy ) w tym [...] zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia groszy ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa prawnego udzielonego...
o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach tj. 23...

II SAB/Wr 65/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-10

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu kwotę 295,20 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 55,20zł...
udzielonej z urzędu kwotę 295,20 zł, w tym podatek 55,20 złotych tytułem podatku od towarów i usług., Dodatkowo pełnomocnik ten sporządził i w dniu 7 czerwca 2016 r. wniósł...

I SA/Wa 1180/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-16

. kwotę 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych oraz kwotę 82,80 (osiemdziesiąt dwa 80/100) złotych, stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy...
się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług...
1   Następne >   +2   +5   +10   76