Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

VIII SA/Wa 558/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-22

za usuwanie odpadów nie zawierają 7% stawki podatku VAT, podczas gdy wskazany wyżej przepis ustawy o cenach mówi, że w cenie uwzględnia się już podatek od towarów i usług (VAT...
. z art. 2 ustawy o cenach. Zdaniem skarżącego, można postawić tezę, że cena towaru lub usługi nie obejmuje podatku VAT tylko wtedy, gdy te nie są takim podatkiem obciążone...

IV SA/Wa 1338/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-19

czterdzieści groszy) stanowiącą równowartość kwoty podatku od towarów i usług, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Postanowieniem z dnia 21...
przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...

II SA/Kr 1498/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-04-29

) w tym 55,20 zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia groszy ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa prawnego udzielonego z urzędu...
ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...

II SA/Kr 587/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-11-20

( słownie: pięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia groszy ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa prawnego udzielonego z urzędu...
z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...

II SA/Kr 143/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-06-23

, dwadzieścia groszy ) w tym 55,20 zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia groszy ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa prawnego...
ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...

II SA/Kr 142/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-06-20

) w tym 55,20 zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia groszy ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa prawnego udzielonego...
, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu...

II SA/Kr 816/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-02-02

złotych, dwadzieścia groszy ) w tym [...] zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia groszy ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa...
, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu...

II SA/Kr 1003/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-26

, dwadzieścia groszy ) w tym [...] zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia groszy ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa prawnego...
o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach tj. 23...

II SA/Kr 171/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-07-08

podatku od towarów i usług, stanowiącą wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz 17 zł (słownie: siedemnaście złotych) tytułem...
, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...

IV SA/Wa 1181/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-01

dziewięćset pięćdziesiąt dwa) złote, w tym tytułem opłaty kwotę 2400,00 (dwa tysiące czterysta) złotych oraz tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 552,00 (pięćset...
powiększonej o kwotę 55,20 złotych stanowiącą 23% podatku od towarów i usług wskazując, że w sposób nieuprawniony przyjęto, że przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   63