Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 203/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-24

% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Adwokat K. W. została wyznaczona przez Okręgową Radę Adwokacką w [...] pełnomocnikiem...
się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług...

II SA/Wa 1863/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-27

za czynności radcy prawnego ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności...
na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Stosownie do powołanych wyżej przepisów ustalono, że opłata dla pełnomocnika z urzędu wynosi 240 zł i powinna...

II SA/Wa 1633/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-28

od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Stosownie do powołanych...
i usług została przyjęta na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.). ...

II SA/Wa 1992/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-20

, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług...
' oraz § 4 ust. 1 i 3 rozporządzenia, orzeczono jak w postanowieniu., Stawka podatku od towarów i usług została przyjęta na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1...

II SA/Wa 1628/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-30

% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2017 r. oddalił...
z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku...

II SA/Wa 1880/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-24

za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności...
na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Wyznaczony pełnomocnik nie prowadził sprawy w I instancji, bowiem został wyznaczony po wydaniu wyroku w tej sprawie...

II SA/Wa 1480/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-06

23% podatku od towarów i usług, łącznie kwotę 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej...
, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów...

II SAB/Wa 100/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-05

i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., Z tych względów, uznano...
, że pełnomocnikowi należy przyznać wynagrodzenie za zastępstwo prawne w kwocie 180 zł podwyższając powyższą kwotę o stawkę podatku od towarów i usług w oparciu o art. 41 ust. 1...

II SA/Wa 1544/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-24

adwokata L. K. kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) oraz kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług...
w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia, opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...

II SA/Wa 1253/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-13

ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie udzielona stronie...
, postanowiono, jak w sentencji., Stawka podatku od towarów i usług została przyjęta na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   27