Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II SA/Wa 448/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-23

adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie...
przepisów o podatku od towarów i usług., W niniejszej sprawie pomoc udzielona skarżącemu w II instancji, za którą należy się pełnomocnikowi z urzędu stosowna opłata, polegała...

II SA/Wa 490/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-09

% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu. Na wniosek skarżącego zostało przyznane mu prawo pomocy w zakresie zwolnienia...
., Ponadto w myśl § 4 ust. 3 rozporządzenia, opłatę za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki...

II SA/Wa 2133/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-14

), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 25 maja 2017 r...
od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Wyznaczony pełnomocnik...

II SA/Wa 297/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-16

22 % podatku od towarów i usług. W dniu 3 sierpnia 2010 r. adwokat D. B. pełnomocnik z urzędu J. K. - złożyła w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie wniosek...
z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...

II SA/Wa 2241/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-07

), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Adwokat M. K. został wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką...
. 3 rozporządzenia, opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach...

II SA/Wa 1340/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-11

podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie udzielona stronie skarżącej pomoc prawna polegała na złożeniu pisma procesowego...
od towarów i usług, wynoszący na dzień wydania niniejszego postanowienia 23%., Oznacza to, że w tym przypadku, kwota podatku wynosi 55,20 zł., Ponadto, w niniejszej sprawie...

II SA/Wa 1903/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-10

, wynosi 240 zł., Ponadto w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia, opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług...
, że należne pełnomocnikowi z urzędu wynagrodzenie wynosi 50% z 240 zł, czyli 120 zł i powinno być podwyższone o kwotę 27,60 zł, stanowiącą podatek od towarów i usług...

II SA/Wa 2267/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-06

240 zł., Ponadto w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia, opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą...
o kwotę 27,60 zł, stanowiącą podatek od towarów i usług, który na dzień wydania postanowienia wynosi 23%, co łącznie stanowi kwotę 147,60 zł., Ponadto adwokat, stosownie...

II SA/Wa 2254/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-26

ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie pomoc udzielona skarżącemu w II...
wynagrodzenie wynosi 50% z 240 zł, czyli 120 zł i powinno być podwyższone o kwotę 27,60 zł, stanowiącą podatek od towarów i usług, który na dzień wydania postanowienia wynosi 23...

II SA/Wa 84/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-23

adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie adwokat J. L...
lit. c, a także w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia, postanowiono, jak w sentencji., Stawka podatku od towarów i usług została przyjęta na podstawie art. 41 ust. 1 w zw...
1   Następne >   +2   +5   9