Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

IV SA/Wa 2278/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-24

w § 2 ust. 1 rozporządzenia, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...
, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Usługi prawnicze świadczone z urzędu, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz...

II SA/Kr 1086/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-08-02

zł ( słownie: dwadzieścia siedem złotych, sześćdziesiąt groszy ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa prawnego udzielonego z urzędu...
i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach tj. 23 %., W związku z powyższym...

II SA/Kr 1527/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-08-01

złotych, sześćdziesiąt groszy ) w tym 27,60 zł ( słownie: dwadzieścia siedem złotych, sześćdziesiąt groszy ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów...
z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...

II SA/Kr 1454/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-06-26

: [...] ) w tym [...] zł ( słownie: [...] ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa prawnego udzielonego z urzędu. Postanowieniem starszego...
z pomocy prawnej udzielonej przez radcę ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...

II SA/Kr 608/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-01

dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy ), w tym 55,20 (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej przyznanej...
, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującego dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów...

IV SA/Wa 2297/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-27

wykonywane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 55,2 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 29 grudnia 2015 r., sygn...
, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą...

IV SA/Wa 1094/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-27

oraz kwotę 55,2 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 21 lipca 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 1094/14 referendarz...
korzysta z pomocy prawnej udzielonej przed adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...

IV SA/Wa 1630/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-08

pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 15 października 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 1630/14 referendarz sądowy przyznał...
od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W rozpoznawanej sprawie...

IV SA/Wa 480/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-10

wykonywane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2018 r...
się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług...

IV SA/Wa 80/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-10

prawne wykonywane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 24...
od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., W rozpoznawanej sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   42