Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Kr 429/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-06

sto siedemdziesiąt jeden złotych, dwadzieścia groszy) w tym 211,20 zł podatku od towarów i usług, stanowiącą wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej...
podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...

II SA/Po 105/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-21

nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu kwotę 590,40 zł w tym 110,40 zł tytułem podatku od towarów i usług., Pełnomocnik Skarżącej pismem z dnia 17 sierpnia 2016r...
2015r., uwzględniając także stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, które to koszty nie zostały...

II SA/Po 103/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-25

kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu kwotę 590,40 zł w tym 110,40 zł tytułem podatku od towarów i usług., Pełnomocnik Skarżącej pismem z dnia 8...
października 2015r., uwzględniając także stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...

II SA/Po 104/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-25

kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu kwotę 590,40 zł w tym 110,40 zł tytułem podatku od towarów i usług., Pełnomocnik Skarżącej pismem z dnia 8...
października 2015r., uwzględniając także stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...

I SA/Wa 1367/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-13

(czterysta czterdzieści dwa 80/100) złotych w tym : tytułem opłaty kwotę 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych, tytułem 23 % podatku od towarów i usług kwotę 82,80...
się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług...

I SA/Wa 1727/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-13

kwotę w wysokości 516,60 (pięćset szesnaście 60/100) złotych, w tym : tytułem opłaty kwotę 420 (czterysta dwadzieścia) złotych, tytułem 23 % podatku od towarów i usług kwotę...
, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług...

IV SA/Wr 555/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-08-29

), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 55,20 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć 20/100), tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego...
Rozporządzenia, opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności...

I SA/Wa 2047/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-06

. tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę [...] ([...]) złotych, w tym tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę [...] ([...]) złotych...
z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, przedmiotową opłatę sąd podwyższa ponadto o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju...

I SA/Wa 426/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-12

od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach (§ 2 ust. 1 i 3 ww...
podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Stosownie...

I SAB/Wa 122/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-29

60/100) złotych, w tym tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych. W następstwie postanowienia wydanego przez referendarza...
ustanowionego z urzędu, przedmiotową opłatę sąd podwyższa ponadto o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100