Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

IV SA/Po 617/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-05

szacunkowego nie wynika możliwość zwiększenia wartości nieruchomości o podatek od towarów i usług., Odwołanie od powyższej decyzji w ustawowym terminie wniosła [...] sp. z o.o....
w [...] zaskarżając w/w decyzję w zakresie, w jakim nie uwzględniono konieczności rozstrzygnięcia o wartości podatku od towaru i usług w związku z ustaleniem odszkodowania...

II SA/Ol 194/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-03-22

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), z których wynika, że wartość gruntu stanowi podstawę opodatkowania...
, stosuje ceny transakcyjne nie zawierające podatku od towarów i usług. Zauważył, że art. 134 u.g.n. wprost wskazuje wartość rynkową nieruchomości jako podstawę ustalenia...

I OSK 200/16 - Wyrok NSA z 2017-11-28

wszystkich podmiotów, niezależnie od tego, czy są one podatnikami podatku od towarów i usług czy też nie. Uregulowania zawarte w przepisach ustaw podatkowych pozostają...
nie ma przeszkód, żeby kwota ta została powiększona o kwotę podatku od towarów i usług, w sytuacji, gdy transakcja podlega opodatkowaniu tym podatkiem;, 2) art. 149 i 151 ust. 1 u.g.n...

I OSK 201/16 - Wyrok NSA z 2017-11-28

wszystkich podmiotów, niezależnie od tego, czy są one podatnikami podatku od towarów i usług czy też nie. Uregulowania zawarte w przepisach ustaw podatkowych pozostają...
nie ma przeszkód, żeby kwota ta została powiększona o kwotę podatku od towarów i usług, w sytuacji, gdy transakcja podlega opodatkowaniu tym podatkiem;, 2) art. 149 i 151 ust. 1 u.g.n...

I OSK 280/16 - Wyrok NSA z 2017-11-28

wszystkich podmiotów, niezależnie od tego, czy są one podatnikami podatku od towarów i usług czy też nie. Uregulowania zawarte w przepisach ustaw podatkowych pozostają...
nie ma przeszkód, żeby kwota ta została powiększona o kwotę podatku od towarów i usług, w sytuacji, gdy transakcja podlega opodatkowaniu tym podatkiem;, 2) art. 149 i 151 ust. 1 u.g.n...

I OSK 347/16 - Wyrok NSA z 2017-11-28

wobec wszystkich podmiotów, niezależnie od tego, czy są one podatnikami podatku od towarów i usług czy też nie. Uregulowania zawarte w przepisach ustaw podatkowych...
nie ma przeszkód, żeby kwota ta została powiększona o kwotę podatku od towarów i usług, w sytuacji, gdy transakcja podlega opodatkowaniu tym podatkiem;, 2) art. 149 i 151 ust. 1...

I OSK 598/16 - Wyrok NSA z 2017-11-28

ustalenia wysokości odszkodowania, stosuje się jednakowo wobec wszystkich podmiotów, niezależnie od tego, czy są one podatnikami podatku od towarów i usług...
odszkodowania, a zatem nie ma przeszkód, żeby kwota ta została powiększona o kwotę podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy transakcja podlega opodatkowaniu tym podatkiem;, 2...

I OSK 818/16 - Wyrok NSA z 2017-11-28

ustalenia wysokości odszkodowania, stosuje się jednakowo wobec wszystkich podmiotów, niezależnie od tego, czy są one podatnikami podatku od towarów i usług...
, a zatem nie ma przeszkód, żeby kwota ta została powiększona o kwotę podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy transakcja podlega opodatkowaniu tym podatkiem;, 2) art...

I OSK 817/16 - Wyrok NSA z 2017-11-28

odszkodowania, stosuje się jednakowo wobec wszystkich podmiotów, niezależnie od tego, czy są one podatnikami podatku od towarów i usług, czy też nie. Uregulowania zawarte...
, żeby kwota ta została powiększona o kwotę podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy transakcja podlega opodatkowaniu tym podatkiem;, 2) art. 149 i art. 151 ust. 1...

I OSK 458/16 - Wyrok NSA z 2017-11-28

od tego, czy są one podatnikami podatku od towarów i usług, czy też nie. Uregulowania zawarte w przepisach ustaw podatkowych pozostają więc bez wpływu na sposób ustalenia...
odszkodowania należnego właścicielowi wywłaszczonej nieruchomości do wartości rynkowej tej nieruchomości, bez uwzględnienia kwoty podatku od towarów i usług, podczas gdy dotyczą...
1   Następne >   +2   +5   +10   73