Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

II SA/Wa 191/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-30

23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Adwokat K. P. została wyznaczona przez Okręgową Radę Adwokacką...
ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów...

II SA/Wa 532/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-06

się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług...
., Stosownie do powołanych wyżej przepisów ustalono, że opłata dla pełnomocnika z urzędu wynosi 240 zł i powinna być podwyższona o podatek od towarów i usług, wynoszący na dzień...

II SA/Wa 44/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-14

), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Radca prawny P. P. został wyznaczony przez Okręgową Izbę Radców...
się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Stosownie...

II SA/Wa 195/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-26

w myśl § 4 ust. 3 rozporządzenia, opłatę za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku...
obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Stosownie do powołanych wyżej przepisów ustalono, że opłata dla pełnomocnika...

II SA/Wa 243/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-19

), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Adwokat R. S. został wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką...
, opłatę za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju...

II SA/Wa 904/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-10

złotych dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Radca prawny E. S. została wyznaczona...
ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku...

II SA/Wa 1670/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-21

. kwotę 360 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych) oraz kwotę 82,80 zł (osiemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem...
, opłatę za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju...

II SA/Wa 1491/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-22

podatku od towarów i usług kwotę 55,20 zł., Adwokat M. S. złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku, a następnie 29 marca 2016 r. wniosła skargę kasacyjną...
. referendarz sądowy przyznał adwokatowi M. S. tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 147,60 zł, w tym tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę...

II SA/Wa 403/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-11

), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Radca prawny M. M. została wyznaczona przez Okręgową Izbę Radców...
podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług...

II SA/Wa 40/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-12

dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Adwokat J. M. został wyznaczony przez Okręgową Radę...
ust. 3 rozporządzenia, opłatę za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej...
1   Następne >   +2   +5   +10   61