Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

II SO/Łd 3/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-09-23

Prezydenta Miasta R. grzywną za nieprzekazanie skargi na bezczynność w przedmiocie wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu...
Miasta R. oświadczył, iż skarga M. A. na bezczynność w przedmiocie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu nie została przekazana...

II SO/Łd 5/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-08-22

warunków zabudowy p o s t a n a w i a: - zawiesić postępowanie sądowe na podstawie art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami...
przesłania akt administracyjnych do Sądu, a stronie skarżącej zależy na uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy. Zasadne jest więc zawieszenie postępowania w przedmiotowej sprawie...

II SO/Łd 1/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-26

Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia przyznać skarżącej prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez...
z jej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy., Ze złożonego wniosku oraz z oświadczenia o stanie...

II SO/Łd 18/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-04

wpisu od wniosku. ko D. L. i J. L. złożyli wniosek o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy T. w przedmiocie skargi na bezczynność w sprawie warunków zabudowy., W piśmie...
4 grudnia 2013 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku D. L. i J. L. o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy T. w przedmiocie skargi na bezczynność w sprawie warunków...

II SO/Łd 9/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-11-23

na bezczynność tego organu w sprawie ustalenia, warunków zabudowy dla inwestycji, w postaci budynku letniskowo-gospodarczego, wybudowanego w północno - wschodniej części...
o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a., W niniejszej sprawie skarga na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie warunków zabudowy...

II SO/Łd 10/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-10-09

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie ustalenie warunków zabudowy postanawia odmówić przyznania prawa pomocy lf II SO/Łd...
z jej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy., Jak wynika ze złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym...

II SO/Łd 5/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-07-22

przez A. W. i J. W. skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy p o s t a n a w i a: odmówić skarżącym...

II SO/Łd 27/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-05-11

. M.P.2016.145)., Powołane wyżej przepisy przewidują zatem dwa warunki, których spełnienie pozwala sądowi na wymierzenie grzywny: to jest stwierdzenie uchybienia terminu...
administracyjnymi za nieprzekazanie skargi na bezczynność organu w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego legalności zabudowy i nadbudowy schodów i rozbudowy garażu...