Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

IV SAB/Wa 120/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-22

Dzielnicy [...] Miasta [...] W. w przedmiocie postępowania administracyjnego wszczętego wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy oddala skargę W. S. wniósł do Wojewódzkiego...
administracyjnego wszczętego wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy. Zawnioskował o nakazanie organowi wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie...

II SAB/Bd 58/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-10-01

. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy B. w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę. W. K. złożył skargę na przewlekłość postępowania Wójta Gminy B...
. w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie osiedla składającego się z [...] budynków mieszkalnych jednorodzinnych...

IV SAB/Wa 17/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-02

Dzielnicy [...] Miasta W. w przedmiocie postępowania administracyjnego wszczętego wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy -oddala skargę- W. S. wniósł do Wojewódzkiego...
administracyjnego wszczętego wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy. Zawnioskował o nakazanie organowi wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie...

II SAB/Rz 22/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-05-24

postępowania przez Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu I. stwierdza, że Burmistrz Miasta [....] dopuścił się przewlekłego prowadzenia...
postępowania przez Burmistrza Miasta [...] w sprawie ustalenia warunków zabudowy., Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco., Wnioskiem z dnia 14 maja 2015...

IV SAB/Po 59/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-07-11

w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy 1. stwierdza, że Wójt Gminy dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie zakończonej decyzją nr [...]; 2. stwierdza...
postępowania przez Wójta Gminy w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla dziełek o numerach [...], [...], [...], [...], [...], [...] i [...] położonych w [...] (znak sprawy...

II SAB/Bd 113/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-07-19

Miasta w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy 1. stwierdza, że Burmistrz Miasta dopuścił się bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie rozpatrzenia...
prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta w sprawie zainicjowanej wnioskiem skarżącego z dnia [...] marca 2014 r. o wydanie warunków zabudowy dla inwestycji...

IV SAB/Po 52/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-06-26

Gminy w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy 1. stwierdza, że Wójt Gminy dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie zakończonej decyzją nr [...]; 2...
na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla dziełek o numerach [...], [...] i [...] położonych w [...] (znak sprawy...

II SAB/Bk 66/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-04-25

. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy S. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy 1. zobowiązuje Wójta Gminy S. do załatwienia wniosku J. P. z dnia 24 października 2000 r. później...
uzupełnionego w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy - w terminie 30 dni od zwrotu akt administracyjnych; 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało...

II OSK 2873/12 - Wyrok NSA z 2013-05-08

administracyjnego wszczętego wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie...
administracyjnego wszczętego wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Wnioskiem złożonym w dniu 9...

II OSK 951/16 - Wyrok NSA z 2017-05-09

przez Burmistrza DT postępowania znak [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 8...
warunków zabudowy., Powyższy wyrok zapadł na tle następującego stanu faktycznego i prawnego sprawy., M.D. i A.D wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie...
1   Następne >   +2   +5   +10   72