Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VII SA/Wa 738/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-18

własnością Spółki, które przeznaczone są pod zabudowę komercyjną (8 budynków o przeznaczeniu biurowo-usługowo-handlowym), na podstawie ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy...
spowodowałoby ich odgrodzenie i zasłonięcie, co w bardzo istotny sposób wpłynęłoby negatywnie na możliwość wykorzystania tych działek zgodnie z ww. decyzją o warunkach zabudowy...

III SA/Wr 196/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-06-14

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia 2 marca 2005 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy oddala skargę. Burmistrz Miasta i Gminy S. - prowadząc...
, wszczęte na wniosek J. L. z dnia 6 października 2003 r., postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na modernizacji...

III SA/Wr 643/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-03

Sanitarnego we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie opłaty za czynności wykonywane w związku z uzgodnieniem warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
54,80 zł za czynności związane z uzgodnieniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie garażu przy al. P. w W., Rozpoznając...

III SA/Wr 673/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-04-10

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie opłaty za czynności wykonane w związku z uzgodnieniem warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję...
[...] (Nr [...]), obciążającą B. D. opłatą w kwocie 60,00 zł za opinię w sprawie uzgodnienia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednorodzinnego domu mieszkalnego w Ś...

II SA/Kr 860/00 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-02-16

w [...] z dnia 6 marca 2000 r. Nr [...] w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na zainstalowaniu węzła do produkcji...
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] .1999r. znak [...] dotyczące uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej...

II SA/Wr 356/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-12-05

Sanitarnego w O. z dnia [...], [...] w przedmiocie warunków zabudowy terenu oddala skargę. Postanowieniem z dnia [...], nr [...], Powiatowy Inspektor Sanitarny w K. uzgodnił...
pozytywnie warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji pomieszczeń ciastkarni na zakład przetwórstwa mięsnego wraz z budową...

SA/Rz 1207/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-01-13

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą 'Przedłużenie ulicy O. w R. od skrzyżowania z Aleją W. do ulicy M. wraz z budową i przebudową...
postanowienia z dnia [...] lipca 2000r. Nr [...] o uzgodnieniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą 'Przedłużenie ulicy O. w R...

II SA/Kr 2461/00 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-10-19

decyzja Wójta Gminy [...] znak [...] z dnia [...] 2000r. ustalająca dla Parafii [...] p.w. [...] w [...] warunki zabudowy i zagospodarowania terenu - działki...
: dokumentacja geologiczna, decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o zmianie lokalizacji cmentarza., W dniu [...] sierpnia 2000r. Powiatowy Inspektor Sanitarny w [...] wydał...

II SA/Po 770/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-09-24

/-/ B. Koś K.P. W. J. w dniu [...] wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy K. z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu tj. działki położonej w H...
' o dokonanie uzgodnień do wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na posadowieniu kontenerów stalowych ( 4 sztuk...

III SA/Wr 190/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-11

[...] Nr [...], obciążającą Urząd Miejski w Ś. opłatą w kwocie [...] za czynności wykonane w związku z wydaniem opinii sanitarnej do projektu decyzji o warunkach zabudowy...
strona zarzuciła, że opłatę ponieść winien inwestor a nie organ prowadzący postępowanie w przedmiocie warunków zabudowy., Rozpoznając odwołanie od pierwszoinstancyjnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   36