Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OSK 2148/12 - Wyrok NSA z 2012-12-12

- kopii wydanej przez Burmistrza Miasta Rabka-Zdrój decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla nieruchomości opisanej działką nr [...] obręb Miasto Rabka-Zdrój...
o ustalenie warunków zabudowy poprzez ich 'zaczernienie'., W dniu 9 maja 2011 r. Burmistrz Rabki-Zdrój wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia złożonego wniosku o wskazanie znaku...

II SAB/Kr 32/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-16

. Pismem z dnia 22 kwietnia 2011 r. E.Z. wniósł o udostępnienie informacji publicznej - kopii wydanej przez Burmistrza Miasta R. decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy...
w decyzji, tzn. danych obejmujących nazwę i adres wnioskodawcy występującego o ustalenie warunków zabudowy poprzez ich 'zaczernienie'., W dniu 9 maja 2011 r. Burmistrz R...

II SA/Kr 126/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-14

przez Burmistrza R. rejestru decyzji o warunkach zabudowy wydanych w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. oraz informacji publicznej zawartej...
w prowadzonym przez Burmistrza Miasta R. rejestrze decyzji o warunkach zabudowy wydanych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 4 sierpnia 2010 r. w części dotyczącej...

IV SA/Po 109/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-08

. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej w zakresie udostępnienia w formie skanów, kompletnych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz...
(pełen pakiet dokumentów) o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z analizami funkcji oraz cech zabudowy dla działek położonych w K., przy ul...

II SA/Kr 1403/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-05

publicznej zawartej w prowadzonym przez Burmistrza rejestrze decyzji o warunkach zabudowy, poprzez wykonanie kopii rejestru decyzji o warunkach zabudowy wydanych w okresie od dnia...
osobowych wniósł o wyłączenie z udostępnienia danych zawartych w kolumnie nr 4 prowadzonego rejestru decyzji o warunkach zabudowy tj. danych obejmujących nazwę i adres...

IV SAB/Wr 364/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-07

załącznikami, wydanej na rzecz R. S. w przedmiocie warunków zabudowy: na rozbudowę i przebudowę pawilonu handlowego, położonego w J.L. przy ul. [...]., W odpowiedzi...
na powyższy wniosek, organ w dniu 12 września 2017 r. poinformował wnioskodawcę, że ostatnio wydaną decyzją o warunkach zabudowy, ustalającą na rzecz R. S. warunki zabudowy...

II SAB/Łd 114/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-10-12

publicznej, tj. decyzji o warunkach zabudowy wydanych przez Prezydenta Miasta Ł. w okresie od 9 kwietnia 2018 r. do 13 kwietnia 2018 r.. W odpowiedzi Prezydent Miasta Ł...
. udzielił informacji, że rejestr decyzji o warunkach zabudowy jest dostępny na stronie internetowej pod wskazanym w piśmie organu adresem., Skarżący podkreślił, że treść...

II SA/Kr 1464/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-02-07

decyzji o warunkach zabudowy wydanych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2016 r., poprzez wykonanie kopii ww. rejestru. Wnioskodawczyni wskazywała...
przy tym, że wnosi o wyłączenie z udostępnienia danych zawierających nazwę i adres wnioskodawcy występującego z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy., W dniu 16 września 2016...

II SAB/Kr 272/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-10

wniosek o udostępnienie informacji publicznej zawartej w prowadzonym przez Burmistrza R. rejestrze decyzji o warunkach zabudowy, poprzez wykonanie kopii rejestru decyzji...
o warunkach zabudowy wydanych w latach 2006-2011 (tj. od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku). Jednocześnie wniosła o wyłączenie z udostępnienia danych...

I OSK 557/10 - Wyrok NSA z 2010-07-21

K.W. z dnia 2 kwietnia 2009 r. o udostępnienie informacji publicznej, obejmującej kopię rejestru decyzji o warunkach zabudowy wydanych od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 2...
, obejmującej kopię rejestru decyzji o warunkach zabudowy wydanych od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 2 kwietnia 2009 r. dla terenu gminy R. za wyjątkiem danych zawartych...
1   Następne >   +2   +5   +10   42