Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Kr 61/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-24

: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla kompleksu '[...]' jako obiektu całorocznego i zawarcia na tej podstawie nowej umowy dzierżawy., Postanowieniem z dnia [...] 2011...
prowadzonego przez Urząd Miasta Wydział Architektury i Urbanistyki znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla kompleksu '[...]' jako obiektu całorocznego...

III SA/Kr 62/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-24

znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla kompleksu '[...]' jako obiektu całorocznego i zawarcia na tej podstawie nowej umowy dzierżawy., Postanowieniem...
postępowania prowadzonego przez Urząd Miasta Wydział Architektury i Urbanistyki znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla kompleksu '[...]' jako obiektu...

III SA/Kr 63/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-24

: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla kompleksu '[...]' jako obiektu całorocznego i zawarcia na tej podstawie nowej umowy dzierżawy., Postanowieniem z dnia [...] 2011 r...
prowadzonego przez Urząd Miasta Wydział Architektury i Urbanistyki znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla kompleksu '[...]' jako obiektu całorocznego...

III SA/Kr 848/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-19

postępowania. W uzasadnieniu wniosku podał, że wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pn...
. Nr 129, poz. 902/. Decyzja Prezydenta Miasta z dnia [...] o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. budowa...

II SA/Ke 661/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2005-12-13

nie zbadał także, czy istnieje decyzja o warunkach zabudowy dla tego terenu, aby w sposób nie budzący wątpliwości wyjaśnić zgodność projektowanej inwestycji z miejscowym...
planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy., Organ I instancji nie wyjaśnił także kwestii odległości, jaka powinna być zachowana między granicą...

III SA/Kr 65/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-24

miał być całkowicie demontowany. Warunek ten wynikał z uzyskanych dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego decyzji ustalających warunki zabudowy. Ponadto decyzja zatwierdzająca...
się na fakt złożenia w dniu 11 sierpnia 2010 r. wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji związanej z budową tymczasowego budynku '[...]', funkcjonującego...

III SA/Kr 64/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-24

. Warunek ten wynikał z uzyskanych dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego decyzji ustalających warunki zabudowy. Ponadto decyzja zatwierdzająca projekt budowlany...
w dniu 11 sierpnia 2010 r. wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji związanej z budową tymczasowego budynku '[...]', funkcjonującego całorocznie. W związku...

III SA/Kr 66/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-24

. Warunek ten wynikał z uzyskanych dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego decyzji ustalających warunki zabudowy. Ponadto decyzja zatwierdzająca projekt budowlany...
w dniu 11 sierpnia 2010 r. wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji związanej z budową tymczasowego budynku '[...]', funkcjonującego całorocznie. W związku...

III SA/Kr 64/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-23

również, iż przed Urzędem Miasta Wydział Architektury i Urbanistyki toczy się postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą 'Zagospodarowanie obszaru...
. Zdaniem strony skarżącej, zakończenie postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla kompleksu '[...]' jako obiektu całorocznego doprowadzi do zawarcia...

III SA/Kr 65/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-23

. Wskazała również, iż przed Urzędem Miasta Wydział Architektury i Urbanistyki toczy się postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą...
lutego 2012r. Zdaniem strony skarżącej, zakończenie postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla kompleksu '[...]' jako obiektu całorocznego doprowadzi...
1   Następne >   +2   +5   +10   20