Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bd 350/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-06-21

ustalenia warunków zabudowy postanawia : odrzucić skargę. Pismem z dnia 12 marca 2010 r. M. J. wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia...
[...] lutego 2010 r., nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy., W myśl przepisu art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

I OSK 394/07 - Wyrok NSA z 2008-01-04

. ( po wydaniu zaskarżonej decyzji ) uzyskała nową decyzję ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji budowlanej polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku...
odwoławczy, że wystąpiła z kolejnym wnioskiem o wydanie nowej decyzji o warunkach zabudowy, to nie było ku temu przeszkód. Na marginesie, należy nadmienić, że choć B. Ł.-L...

I SA/Wa 982/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-17

postępowania do końca lutego 2006 r. w związku z przygotowywaniem dokumentów o wydanie warunków zabudowy., Postanowieniem z dnia [...] października 2005 r. Wojewoda...
i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta L. z dnia [...] stycznia 2006 r. o odmowie wydania pozytywnej decyzji ustalającej warunki zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania...

II SA/Rz 555/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-01-08

./., W motywach tej decyzji m. innymi podano, iż inwestorzy nie przedłożyli decyzji o warunkach zabudowy., W związku z tą decyzją, J. i J.W. złożyli do Prezydenta Miasta P. wniosek...
o ustalenie warunków zabudowy dla rozbiórki części garażu oraz rozbudowy istniejącego garażu od strony północno-zachodniej poprzez powiększenie wjazdu na działce...

II SA/Łd 433/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-27

z nich (np. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) stwierdzają tylko istnienie pewnego stanu faktycznego i prawnego i nie wymagają wykonania...

II SA/Łd 438/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-29

, że akty o charakterze deklaratoryjnym mają niejednolity charakter. Niektóre z nich (np. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) stwierdzają tylko istnienie...

II SA/Łd 437/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-25

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) stwierdzają tylko istnienie pewnego stanu faktycznego i prawnego i nie wymagają wykonania. Inne z kolei mogą i powinny...

II SA/Łd 436/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-25

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) stwierdzają tylko istnienie pewnego stanu faktycznego i prawnego i nie wymagają wykonania. Inne z kolei mogą i powinny...

II SA/Łd 434/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-05

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) stwierdzają tylko istnienie pewnego stanu faktycznego i prawnego i nie wymagają wykonania. Inne z kolei mogą i powinny...

II SA/Łd 435/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-29

deklaratoryjnym mają niejednolity charakter. Niektóre z nich (np. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) stwierdzają tylko istnienie pewnego stanu faktycznego...
1   Następne >   +2   +5   10