Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

SA/Gd 1094/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-10-25

1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przewidziana w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 89 poz. 415 - art. 42...
to (...) spełnia ona wymogi przewidziane dla decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, określone w art. 42 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym'. W dalszej...

IV SA 975/95 - Wyrok NSA z 1996-10-28

3 i 5 powyższej ustawy warunki zabudowy i wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich, organ wydający decyzję, jeżeli plan miejscowy nie zawiera zakazów...
Odwoławczego w (...) z dnia 23 czerwca 1995 r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1...

SA/Wr 2655/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-04-23

/, nie stwarza podstawy do odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu inwestorowi, który na określonej nieruchomości zamierza podjąć taką samą...
r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzją z dnia 16 maja 1995 r. nr AiNB.7331-WŻ/169/95, wydaną na podstawie art. 43 ust. 1 i 2, art...

OPK 14/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-06-03

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 89 poz. 415/., 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się stosownie do art. 40 ust...
postępowania i wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego?, podjął następującą uchwałę: 1. Uchwałą...

OPK 35/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-05-19

z odwołania P.-O. C. sp. z o.o. w P. od decyzji Burmistrza Gminy Warszawa-(...) z dnia 25 maja 1996 r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...
/?, 2. W wypadku odpowiedzi pozytywnej czy do kompetencji prezydenta m.st. Warszawy należy wydawanie wszystkich decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...

OPK 22/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-11-25

nr 10 poz. 46 ze zm./ organem właściwym do wydania postanowienia, o jakim w tym przepisie mowa, jest organ właściwy do ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania...
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, czy też organem tym jest organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę. W związku z tym skład orzekający postanowieniem z dnia 21...

SA/Bk 1002/96 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-11-28

Postanowienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu /art. 42 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.U. nr 89 poz. 415 ze zm...
Zarządu Miasta B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia 26 lipca 1996 r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu budowy...

OPK 37/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1998-02-23

Z. od decyzji Burmistrza Miasta N. z dnia 21 lutego 1997 r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 1998 r...
odwoławcze, rozpatrując odwołanie od decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, jest uprawnione do przeprowadzenia w całości postępowania...

OPS 13/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-02-03

z projektem zagospodarowania terenu, stanowiącym załącznik do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nastąpi rozpoczęcie innego niż rolnicze użytkowania gruntu...
komunikacyjne i na cele niezbędne do korzystania z tych obiektów zgodnie z projektem zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik do decyzji o warunkach zabudowy...

OPK 36/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-09-29

z odwołania Jadwigi i Józefa P. oraz innych osób od decyzji Prezydenta Miasta R. z dnia 16 stycznia 1997 r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...
. oraz innych osób od decyzji Prezydenta Miasta R. z dnia 16 stycznia 1997 r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod budowę parkingu z portiernią...
1   Następne >   3