Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 657 Inne interpretacje X

II SA/Gl 1560/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-19

, dla obu działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy, którymi dopuszczono budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W aktualnie obowiązującym planie nieruchomości...
o warunkach zabudowy. Stwierdzono w związku z tym, że wartość rynkowa nieruchomości w związku z wejściem w życie planu nie wzrosła, albowiem również przed jego uchwaleniem...

III OSK 1535/21 - Wyrok NSA z 2022-05-17

projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót; jeden (wspólny) jest cel i zakres korzystania z wód; identyczne są warunki wykonywania danego uprawnienia...
warunków wykonania tego prowadzenia (innego zasobu wodnego, innej głębokości pod dnem wody płynącej lub innej wysokości nad lustrem wody płynącej, innej odległości...

II GSK 1426/16 - Wyrok NSA z 2018-02-13

czasami niezbędnych dla bezpiecznego podróżowania (dotyczących warunków pogodowych, ruchu na drogach)., Wspomniano już, że w myśl art. 52 k.c. czynność prawna mająca...
na podstawie umów osobom trzecim, to jedynie istnienie umowy, na podstawie której wynajmujący oddaje do używania odbiornik radiowy zamontowany w pojeździe, jest warunkiem...

II GSK 1425/16 - Wyrok NSA z 2018-02-13

ułatwiających i uprzyjemniających jazdę. To także dostęp do informacji czasami niezbędnych dla bezpiecznego podróżowania (dotyczących warunków pogodowych, ruchu na drogach...
, to jedynie istnienie umowy, na podstawie której wynajmujący oddaje do używania odbiornik radiowy, zamontowany w pojeździe, jest warunkiem koniecznym niepodlegania obowiązkowi...