Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 600 X

I SA 1678/99 - Wyrok NSA z 2000-11-29

na tych samych warunkach - co przy uwzględnieniu wniosku - dzierżawę wieczystą gruntu równej wartości bądź prawo zabudowy na takim gruncie (czyli przyznać grunt zamienny...
zabudowania. W przypadku nieuwzględnienia wniosku gmina miała obowiązek zaoferowania uprawnionemu, w miarę posiadania zapasów gruntów - na tych samych warunkach...