Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

II GSK 490/08 - Wyrok NSA z 2008-11-19

poszczególnych, wyżej wymienionych wymagań, muszą być spełnione również wszystkie, składające się na nie warunki. Warunki dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów...
. Zatem w ocenie organu należy rozróżnić wyposażenie wnęki od zabudowy wnęki, czego nie rozróżnia strona. Brak zabudowanej wnęki garderobianej w jednostkach mieszkalnych...

VI SA/Wa 1898/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-18

do rodzaju i kategorii, przy czym w ramach poszczególnych, wyżej wymienionych wymagań, muszą być spełnione również wszystkie, składające się na nie warunki. Warunki...
również - jak stanowią przepisy - musi gwarantować możliwość przechowywania w niej rzeczy. Należy zatem rozróżnić wyposażenie wnęki od zabudowy wnęki, czego nie czyni...

II SA/Ol 716/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-09-09

, że budynek w którym jest prowadzone gospodarstwo '[...]' spełnia warunki przewidziane dla prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług hotelarskich w gospodarstwie...
turystycznych poprzez uznanie, iż A. S. spełnił wszystkie przewidziane prawem warunki do świadczenia usług hotelarskich w obiekcie, gdy tymczasem z dokumentacji znajdującej...

II SA/Go 324/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-03-03

są to minimalne wymagania, które musi spełniać obiekt, w którym świadczone są usługi hotelarskie. W opinii organu brak jest podstaw by uznać, że warunki bezpieczeństwa pobytu...
społecznym jest zagwarantowanie klientom obiektu hotelarskiego pewności co do spełniania warunków bezpieczeństwa. W świetle przepisu art. 35 ust. 2 u.u.h. usługi hotelarskie...

III SA/Gl 1019/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-10-24

lub innych zabezpieczeń. Zatem faktycznie określiła warunki sprzedaży alkoholu, a nie usytuowania punktu sprzedaży, czy podawania alkoholu. Trudno także znaleźć zależność...
faktycznym, taką jak krawędź jezdni, zabudowa, która ze względu na swój charakter uniemożliwia dostęp oraz kontakt wzrokowy i głosowy, mur bez przejść oraz ciek wodny...

III SA/Gl 1019/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-25

zabezpieczeń. Zatem faktycznie określiła warunki sprzedaży alkoholu, a nie usytuowania punktu sprzedaży, czy podawania alkoholu., Odnosząc się do kwestii nieprecyzyjnego...
, łańcuchów lub innych zabezpieczeń. Zatem faktycznie określiła warunki sprzedaży alkoholu, a nie usytuowania punktu sprzedaży, czy podawania alkoholu. Trudno także znaleźć...