Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II SA/Bd 100/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-03-16

postępowania w sprawie warunków zabudowy postanawia odrzucić skargę. Pismem z dnia 18 grudnia 2008 r. B. Z. wniosła na adres Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy...
skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] listopada 2008 r., Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie warunków zabudowy...

III SA/Kr 401/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-24

, w szczególności (...) warunki i sposób przygotowania i wykorzystania transportu morskiego, kolejowego, samochodowego, lotniczego, żeglugi śródlądowej oraz infrastruktury...
K, jak i sposób zabudowy i powierzchnia predestynuj ja do przeznaczenia w ramach świadczeń rzeczowych na uzupełnienie doraźnych potrzeb w razie ogłoszenia mobilizacji...