Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Bd 96/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-09-21

. I. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy [...] w przedmiocie warunków zabudowy 1. zobowiązuje Wójta Gminy [...] do załatwienia wniosku skarżących o ustalenie...
warunków zabudowy dla inwestycji na działce nr [...] w miejscowości [...] gmina [...], w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami...

I OSK 2148/12 - Wyrok NSA z 2012-12-12

- kopii wydanej przez Burmistrza Miasta Rabka-Zdrój decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla nieruchomości opisanej działką nr [...] obręb Miasto Rabka-Zdrój...
o ustalenie warunków zabudowy poprzez ich 'zaczernienie'., W dniu 9 maja 2011 r. Burmistrz Rabki-Zdrój wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia złożonego wniosku o wskazanie znaku...

II SAB/Kr 32/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-16

. Pismem z dnia 22 kwietnia 2011 r. E.Z. wniósł o udostępnienie informacji publicznej - kopii wydanej przez Burmistrza Miasta R. decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy...
w decyzji, tzn. danych obejmujących nazwę i adres wnioskodawcy występującego o ustalenie warunków zabudowy poprzez ich 'zaczernienie'., W dniu 9 maja 2011 r. Burmistrz R...

II SAB/Gd 89/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-15

A z siedzibą w B. na bezczynność Wójta Gminy w sprawie warunków zabudowy 1. zobowiązuje Wójta Gminy do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia 4 marca 2020 r. o ustalenie warunków...
kosztów postępowania. Skarga A. na bezczynność Wójta Gminy w sprawie ustalenia warunków zabudowy wniesiona została w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych...

II SAB/Ke 50/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-09-13

'...' Spółka jawna w S. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania Wójta Gminy W. w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe...
polegającą na braku wydania decyzji, a także na przewlekłym prowadzeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej...

IV SAB/Wa 547/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-17

. na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie warunków zabudowy oddala skargę. A. D. i D. D. (dalej: 'skarżący') wnieśli do Wojewódzkiego...
, że 17 lutego 2020 r. strony wystąpiły do organu z wyżej opisanym wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, który uzupełniły 19 lutego 2020 r. Wezwaniem z 24 lutego...

II SAB/Łd 71/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-08-13

ze skargi P. K. na bezczynność Burmistrza R. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji 1. zobowiązuje Burmistrza R. do wydania w terminie 14 dni od dnia...
. w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji., W uzasadnieniu skargi skarżący podniósł, iż złożył w dniu 23 lipca 2012r. wniosek o wydanie decyzji...

II OSK 4009/19 - Wyrok NSA z 2020-06-10

o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2. zasądza od N. K. na rzecz Wójta Gminy R. kwotę 460 (czterysta sześćdziesiąt) złotych...
faktycznym i prawnym., Skarżąca 30 stycznia 2019 r. złożyła wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Organ wezwał skarżącą do uzupełnienia wniosku o decyzję środowiskową...

VIII SAB/Wa 19/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-08

. w kwestii wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji na jego działkach nr [...] i [...], położonych w R. przy ulicy Ź.- W. w R.., W uzasadnieniu skargi...
podnosił, iż w dniu [...] lipca 2008 roku wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Miasta R. o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie [...] budynków...

II SAB/Bk 119/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2023-01-20

Burmistrza N. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy 1. zobowiązuje Burmistrza N. do załatwienia wniosku M. K. z dnia [...] kwietnia 2022 r. o ustalenie warunków zabudowy...
Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na bezczynność Burmistrza N. w sprawie ustalenia warunków zabudowy., Skarga została wywiedziona na tle następujących...
1   Następne >   +2   +5   +10   100