Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Bd 117/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-01-14

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] grudnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę. Wójt Gminy R. decyzją z dnia...
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.) odmówił, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji demontażu...

II SA/Gd 1380/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-06-10

kierownik Urzędu Rejonowego w T. wskazał, że dźwig został zainstalowany po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji zatwierdzającej...
od decyzji organu pierwszej instancji, podnosił, że dźwig został zainstalowany po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji zatwierdzającej...

II SA/Rz 757/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-11-29

działki budowlanej, czy datę wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeżeli czynności te byłyby dokonane po przeniesieniu...
października 2002r. w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia (Dz. U. nr 191, poz. 1589) po rozpatrzeniu...

II SA/Bd 1242/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-02-13

, lub przy ustaleniu poszczególnych warunków zabudowy)., Komendant Miejski Policji w B. rozkazem personalnym nr [...] z [...] sierpnia 2012 r. ustalił skarżącemu na dzień przyjęcia...
) może nastąpić w sytuacjach i trybie określonym w art. 61 § 2 P.p.s.a., bądź przez sąd, na wniosek skarżącego, w warunkach określonych w § 3 art. 61 ww. ustawy. Skarżący...

III SA/Gd 292/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-06-27

gruntów i ich klasyfikacji, zasad tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji technicznej związanej z rozpoczęciem budowy, warunkami zabudowy...
wykonawczych., Zgodnie z art. 9b ust. 1 Karty Nauczyciela uzyskanie przez nauczyciela kolejnego stopnia awansu zawodowego jest uzależnione od spełnienia przez niego trzech warunków...

IV SA/Gl 981/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-09

grudnia 2010 r. C. B. złożył skargę na nieumieszczenie go w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach. W skardze stwierdził, że wykonuje pracę stale...
i w pełnym wymiarze czasu pracy w warunkach, które uzasadniają umieszczenie go w tej ewidencji. Ponadto podniósł, że przeprowadzone w zakładzie pracy badania pod kątem...

IV SA/Gl 990/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-14

z 16 grudnia 2010 r. K.P. złożył skargę na nieumieszczenie go w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach. W skardze stwierdził, że wykonuje pracę...
stale i w pełnym wymiarze czasu pracy w warunkach, które uzasadniają umieszczenie go w tej ewidencji. Ponadto podniósł, że przeprowadzone w zakładzie pracy badania...

IV SA/Gl 997/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-14

z [...] r. H. W. złożył skargę na nieumieszczenie go w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach. W skardze stwierdził, że wykonuje pracę stale...
i w pełnym wymiarze czasu pracy w warunkach, które uzasadniają umieszczenie go w tej ewidencji. Ponadto podniósł, że przeprowadzone w zakładzie pracy badania pod kątem...

IV SA/Gl 987/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-06-20

Inspektoratu Pracy w K. na nieumieszczenie go w wykazie pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych i nieopłacenie za niego składki na Fundusz Emerytur Pomostowych...
pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze (Dz. U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.) zajmowane przez niego stanowisko było zaliczane do pracy...

IV SA/Gl 995/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-06-25

Pracy w K. na nieumieszczenie go w wykazie pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych i nieopłacenie za niego składki na Fundusz Emerytur Pomostowych...
w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze (Dz. U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.) zajmowane przez niego stanowisko było zaliczane do pracy w szczególnych warunkach...
1   Następne >   +2   4