Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ka 1824/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-01-29

i Finansów Spółka z o.o. w K. należny podatek dochodowy od osób prawnych za 1995 r. w kwocie 364.166,00 zł, zaległość podatkową z tytułu tego podatku w kwocie 363.957,00 zł...
wykonania niektórych przepisów ustawy Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 162 poz. 1124/ oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U....

I SA/Wr 1771/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-03-23

./ przez skreślenie jej art. 24 i wprowadzenie do art. 31 ust. 2 punktu 4, dokonanej ustawą z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
/Dz.U. nr 95 poz. 1101/, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych utracili z dniem 1 stycznia 2000 r. prawo do zwolnienia od tego podatku, przewidzianego w art. 21...

I SA/Wr 2671/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-03-23

Wprowadzając ustawą z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. nr 95 poz. 1101/, zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997...
ust. 2 - punktu 4, ustawodawca pozbawił w 2000 r. podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prawa do zwolnienia od tego podatku dochodu osiąganego z tytułu...

I SA/Łd 48/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-09-19

obowiązku podatkowego z tytułu dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...
/Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ i art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./. Naczelny Sąd...

SA/Bk 902/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-06-28

zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiące od stycznia do sierpnia 1997 r. oraz zaległości podatkowej w podatku dochodowym za 1997 r...
:, - art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 1 pkt 2 i 9, art. 26a ust. 1 pkt 1 i ust. 9 pkt 4 oraz art. 44 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

I SA/Łd 2048-2049/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-01-11

W razie uznania określonego dochodu /przychodu/ za wymieniony w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90...
zamieszczanie w nim danych o zryczałtowanym podatku dochodowym, jest ewidentnie sprzeczny z przepisem art. 45 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Naczelny...

III ZP 26/00 - Uchwała Składu Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 2001-01-04

poz. 89 ze zm./ czy też według zasad określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm...
i stosowania art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu realizacji...

I SA/Gd 2825/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-06-13

Przepis art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ stanowił, że: 'stratę ze źródła...
przychodów poniesioną w roku podatkowym, a także /i/ straty ze źródeł przychodów, z których dochody były wolne od podatku dochodowego, pokrywa się w równych częściach z dochodu...

III RN 145/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-11-09

podstawy zastosowania ulgi podatkowej określonej w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. 'd' i ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U....
. z dnia 20 marca 1998 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 1995 na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku...

I SA/Ka 438/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-04-18

. 'a' i art. 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./., W uzasadnieniu wyjaśnił, że 28 grudnia 1998 r...
w stanie surowym. Organ I instancji wyjaśnił, że sprzedaż nastąpiła przed upływem terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
1   Następne >   +2   +5   +10   36