Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gd 573/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-11-24

Skarbowej z dnia 3 czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa, że zaskarżona decyzja...
ust. 1 pkt 2, art. 27, art. 27b ust. 1, art. 45 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm...

I SA/Gd 574/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-11-24

Skarbowej z dnia 3 czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa, że zaskarżona decyzja...
. 1, art. 26 ust. 1 pkt 2, art. 27, art. 27b ust. 1, art. 27d, art. 45 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r...

I SA/Kr 1429/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-12-29

podatku dochodowego od osób prawnych, - skargę oddala - Wnioskiem z dnia 19 marca 2009r. 'G' spółka z o.o. zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej Biuro Krajowej...
Informacji Podatkowej o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia...

I SA/Rz 702/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-11-05

indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] marca 2009r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) określa...
budowlano-hipotecznego stanowi wydatkowanie środków finansowych na cele mieszkaniowe, o których mowa jest w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym...

I SA/Gl 866/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-01-20

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych - interpretacja oddala skargę Pismem z dnia 15 września 2006 r. Zakłady A w G. S.A. wystąpiły...
o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych., W piśmie wnioskodawca przedstawił...

I SA/Gl 358/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-04

[...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. orzeka, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu w całości do czasu...
w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 rok w wysokości [...] zł i odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 rok, łącznie z odwołaniem...

I SA/Sz 627/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-02-25

dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu rozliczania wnoszonych zaliczek przez właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej., W przedmiotowym wniosku...
kalendarzowy., Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 54 poz. 654 ze zm...

I SA/Gl 1117/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-02

[...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej kwotę [...] zł...
wpływu do tut. BKIP w dniu 19 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie...

I SA/Bd 849/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-12-29

. na interpretację Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. uchyla zaskarżoną interpretację 2. określa...
interpretacji przepisów prawa podatkowego o jej udzielenie, w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych - w zakresie ustalenia źródła przychodu...

I SA/Wr 946/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-08-25

Artykuł 18 ust. 1 TWE stoi na przeszkodzie stosowaniu ustawodawstwa państwa członkowskiego, które uzależnia przyznanie prawa do obniżenia kwoty podatku dochodowego...
przyznania tego rodzaju ulgi podatkowej w przypadku, gdy składki nadające się do odliczenia od kwoty podatku dochodowego należnego w tym państwie członkowskim zostały...
1   Następne >   +2   +5   +10   100