Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Rz 590/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-11-24

Finansów z dnia [...] kwietnia 2014r. nr [....] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych - oddala skargę - Minister Finansów, interpretacją indywidualną z dnia...
przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów w spółce z o.o., nabytych w wyniku likwidacji spółki jawnej...

I SA/Rz 592/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-11-24

Finansów z dnia [...] marca 2014r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych - oddala skargę - Minister Finansów, interpretacją indywidualną z dnia...
dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów w spółce z o.o., nabytych w wyniku likwidacji spółki jawnej...

I SA/Kr 88/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-05

5 marca 2014 r., sprawy ze skargi A.W., na interpretację indywidualną Ministra Finansów, z dnia 2 października 2013 r. Nr [...], w przedmiocie podatku dochodowego od osób...
(uzupełniony pismem z dnia 2 września 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego...

I SA/Kr 1238/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-24

odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób prawnych za 2009 r., - s k a r g ę o d d a l a - UZSADNIENIE, Decyzją z dnia 15 maja 2014 r...
. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w kwocie 11.400.000 zł z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych za 2009 r. pobranego...

III SA/Wa 1151/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-09

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych 1) uchyla...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 157.889 zł, pobranym przez płatnika - C. S.A. ('C.'), z tytułu dywidendy wypłaconej przez A. S.A....

I SA/Bk 425/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-12-17

. S. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. uchyla zaskarżoną...
podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania majątku po likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej., Wnioskodawca wskazał...

I SA/Ol 591/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-09-25

. na interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia '[...]' nr '[...]' i '[...]' w przedmiocie podatku dochodowego...
podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę osobową...

I SA/Kr 1272/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-07

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, za 2011 r., , , - s k a r g ę o d d a l a -, , Decyzją z dnia 23 maja 2014 r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej...
określającej wysokość należności z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wypłaconą w 2011 r. dywidendą w kwocie 122.611 zł...

I SA/Łd 1051/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-12-11

Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób...
, UZASADNIENIE, W dniu 13 lutego 2014 r. B. B. założyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków...

I SA/Bd 780/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-10-22

, zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia, 8 listopada 2013r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
o podatku dochodowym od osób prawnych, za miesiąc styczeń 2014 r.?, Zdaniem Wnioskodawcy, w tak przedstawionej sytuacji nie ma on obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych na dzień...
1   Następne >   +2   +5   +10   100