Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Kr 852/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-12-16

Informacji Skarbowej z dnia 19 kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych I. uchyla interpretacje indywidualne z dnia 19 kwietnia 2021 r...
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:, * pomniejszenia zryczałtowanego podatku dochodowego o kwotę odpowiadającą...

I SA/Kr 828/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-12-16

. nr [...] ze skargi P. K. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób...
interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:, - pomniejszenia zryczałtowanego podatku dochodowego...

I SA/Kr 1014/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-30

. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11 czerwca 2021 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych I. uchyla zaskarżoną...
dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą zysku komplementariuszom., We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie...

I SA/Kr 1262/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-02-05

z dnia [...] października 2020 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidulaną, II. zasądza od Dyrektora...
sierpnia 2020r. V. Sp. z o.o. w S. złożyła wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych., We wniosku przedstawiono...

I SA/Gd 1126/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-11-10

. z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 czerwca 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1...
: 'wnioskodawca', 'spółka', 'skarżąca') o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika. We wniosku...

I SA/Gl 881/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-08-31

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla interpretację w zaskarżonej części; 2) zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji...
jest rok kalendarzowy. Spółka prowadzi pełną księgowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości., Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym...

I SA/Kr 1204/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-27

Skarbowej z dnia 9 lipca 2021 r., nr: [...], w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych I. uchyla zaskarżoną interpretację, II. zasądza od Dyrektora Krajowej...
sp. k. w K. złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą...

I SA/Gd 766/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-19

z dnia 3 stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia w 2010...
2014 r. utrzymującej w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 2 września 2014r. w przedmiocie określenia M.I. wysokości zobowiązania w podatku dochodowym...

II FSK 2149/20 - Wyrok NSA z 2021-09-02

Skarbowej z dnia 12 maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji...
. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych., Ze stanu sprawy przyjętego przez sąd pierwszej instancji wynika, że we wniosku z dnia 16 grudnia 2013 r. wnioskodawca...

I SA/Bk 106/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-03-24

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zaliczenia nadpłaty podatku dochodowego od osób...
fizycznych za 2019 r. na poczet liniowego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 r. oraz zaliczenia nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100